Zmiana Prezesa w Interia.pl

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o odwołaniu z Zarządu spółki Tomasza Jażdżyńskiego, który od maja 2000 r. sprawował funkcję Prezesa INTERIA.PL. Na miejsce Prezesa Zarządu powołany został Jacek Pasławski, związany z portalem od 2000 r., a od lipca 2002 r. pełniący funkcję Członka Zarządu. Stanowisko Członka Zarządu INTERIA.PL zajął Paweł Chwaleba. Funkcję Wiceprezesa Zarządu w dalszym ciągu pełnić będzie Grzegorz Wójcik.

W nowym Zarządzie spółki Jacek Pasławski odpowiadać będzie za całościową strategię rozwoju. Grzegorz Wójcik w dalszym ciągu zajmować się będzie zarządzaniem sprawami programowymi a Paweł Chwaleba przejmie odpowiedzialność za rozwój techniczno-produkcyjny spółki oraz wdrożenia nowych projektów.

W opinii Zarządu przeprowadzone zmiany osobowe zapewniają ciągłość bieżącego zarządzania spółką i są gwarancją utrzymania dotychczasowego kierunku rozwoju. Głównym celem nowego Zarządu będzie kontynuacja rozwoju medialno-informacyjnej części portalu i dalsza dywersyfikacja źródeł przychodów spółki, przy jednoczesnym wykorzystaniu sprzyjającej obecnie sytuacji rynkowej do udostępnienia nowych serwisów i usług. Efektem tych działań ma być umocnienie się pozycji rynkowej INTERIA.PL i dalszy wzrost gotówkowych przychodów spółki.

http://www.interia.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry