Zmiany w IAB

23 czerwca 2004 r. w Warszawie, przy ul. Czerskiej, w siedzibie Agory odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia IAB Polska.

Polski oddział stowarzyszenia Interactive Advertising Bureau (IAB) działa na rodzimym rynku interaktywnym od 2000 roku. W marcu 2004 roku został włączony w struktury IAB Europe. Polska jest, poza Słowenią, jedynym krajem z Europy środkowo-wschodniej reprezentowanym w europejskim oddziale stowarzyszenia.

NWZC zostało zwołane na wniosek Zarządu stowarzyszenia. Plan spotkania obejmował m.in. przyjęcie sprawozdania Zarządu z dotychczasowej działalności stowarzyszenia oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla obecnego Zarządu Stowarzyszenia.

Jednak głównym powodem, dla którego Zarząd wnioskował o zwołanie NWZC jest potrzeba dostosowania charakteru działalności do modelu obowiązującego w pozostałych oddziałach IAB funkcjonujących w ramach IAB Europe oraz związana z tym faktem konieczność przeprowadzenia reorganizacji i weryfikacji członków IAB Polska.

NWZC udzieliło absolutorium Zarządowi IAB Polska oraz powołało specjalną grupę roboczą, której zadaniem jest opracowanie projektu zmian w stowarzyszeniu najpóźniej do 30 września 2004 r. W skład grupy roboczej weszli: Dominik Kaznowski (Wiceprezes IAB Polska – Departament Marketingu i PR), Artur Zawadzki (Wiceprezes IAB Polska – Departament Badań), Jacek Kołtonik (Członek Komisji Rewizyjnej IAB Polska – CR Media), Jacek Makowski (Dyrektor Biura Reklamy Onet.pl) oraz Michał Kreczmar (IDG Polska – wydawca serwisów internetowych IDG).

Projekty zmian wypracowane przez grupę roboczą będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków IAB, które odbędzie się w połowie października.

NWZC przyjęło także rezygnację Macieja Żyto z funkcji Wiceprezesa Zarządu IAB odpowiedzialnego za Departament Technologii. Dotychczasowe obowiązki pełnione przez Macieja Żyto został podzielne pomiędzy obecnych członków Zarządu.

http://www.iab.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top