Zrównoważony rozwój w biznesie – podstawy

Każda firma dążąca do rozwoju i do doskonalenia z całą pewnością choć raz zetknęła się z pojęciem zrównoważonego rozwoju. To termin, którego brzmienie, jak i wydźwięk są niezwykle ważne w każdej firmie, dlatego warto zastanowić się i pochylić nad jego dokładnym znaczeniem, a także dostosować działanie swojej firmy do wymogów, jakie stawia przed firmą i jej kadrą zrównoważony rozwój.

Definicja

Pojęcie zrównoważonego rozwoju firmy, organizacji, czy osób indywidualnych oznacza szereg działań komplementarnych, jak i taki sposób myślenia, który zakłada zrównoważony rozwój w wielu dziedzinach. W praktyce oznacza to, iż wykluczone jest jedno-liniowe rozwijanie biznesu, które musi zastąpione zostać rozwojem komplementarnym na wielu płaszczyznach.

Zrównoważony rozwój w biznesie - podstawy 1

CSR a zrównoważony rozwój w biznesie

Model CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) wpisuje się doskonale w strategię zrównoważonego biznesu. Właśnie dlatego należy w równomiernym stopniu rozwijać podstawowe aspekty prowadzenia swojej firmy, w tym aspekt społeczny, ekologiczny, jak i gospodarczy. Tak rozumiany zrównoważony rozwój w biznesie wpływa na rozwój społecznej świadomości, a także na zrozumienie powiązań wynikających z współistnienia i z wzajemnego oddziaływania na siebie środowiska, ekonomii oraz gospodarki.

Nie tylko ochrona środowiska

Zrównoważony rozwój w biznesie zakłada w głównej mierze troskę o zrównoważone wykorzystywanie zasobów ludzkich, społecznych oraz środowiska naturalnego. Dzięki rosnącej samoświadomości, coraz bardziej zarówno pojedynczy ludzie, jak i firmy uświadamiają sobie kolosalne znaczenie w zakresie zrównoważonego gospodarowania dobrami oraz oczywistych powiązań pomiędzy biznesem, ekologią i ekonomią, tym samym wdrażając wieledziałań mających na celu ich ochronę.

Dzięki takiemu podejściu, a także wzrostowi samoświadomości społecznej w środowiskach lokalnych, coraz częściej zarówno przedsiębiorcy, jak i zwykli obywatele wywierają nacisk na proekologiczne i prośrodowiskowe zachowania oraz takie postępowanie w biznesie, które nie tylko nie będzie szkodzić środowisku naturalnemu, a wręcz poprawiać jego stan.

Najważniejsze działania w obszarze zasobów naturalnych

Najważniejsze działania, jakie zakłada zrównoważony to:

– przeciwstawienie się nadmiernej i nazbyt intensywnej eksploatacji przyrody, która nie wynika z konieczności

– przeciwstawianie się praktykom eksploatacji środowiska dla zwiększenia zasobów finansowych

– uświadamianie społeczeństwa o wpływie jednostki na środowisko i jego degradację

– uczenie od podstaw, pokazywanie wpływów lokalnych na globalne procesy zachodzące w środowisku

– podejmowanie przez przedsiębiorców działań przyjaznych dla środowiska naturalnego

– niwelowanie efektów ubocznych produkcji dla środowiska naturalnego

– ocena innych przedsiębiorców poprzez aspekt zrównoważonego rozwoju i dobieranie partnerów biznesowych względem tego właśnie kryterium

Inwestycja, która się opłaca

Choć może wydawać się, iż zrównoważony rozwój oznacza duże nakłady finansowe ze strony firmy, które związane są przecież z rozmaitymi inwestycjami przynajmniej na początkowym etapie wdrażania, jednak w szerokiej skali jest to inwestycja, która przynosi korzyści. Przede wszystkim zyskuje się jednak nie pieniądze, a zdrowe środowisko pracy, naturalne, gospodarcze i społeczne.. Działanie tego typu może być opłacalne także i z punktu widzenia wprost biznesowego. Wiele firm poszukuje jako partnerów biznesowych wyłącznie firm spełniających wymogi CSR i zrównoważonego rozwoju. Ponadto wdrażając ten właśnie program, wzrasta zadowolenie własnych pracowników, a tym samym także ich lojalność wobec firmy oraz wydajność.

Zrównoważony rozwój to także umiejętność rozróżniania pojęć teraźniejszość i przyszłość. Dzięki temu takie aspekty i problemy, jak wyuczona nieświadomość, czy jednowymiarowość działań przekuwa się w sukces w przyszłości.

Dzięki temu przyszłość przynieść może następujące korzyści:

– świadomość wpływu własnej działalności na lokalną społeczność, branżę, środowisko

– wielowymiarowość działań

– podejście do biznesu w sposób holistyczny oraz systemowy

– przywództwo zarządzania

– innowacyjność

Cel

Zastanawiając się nad celem wdrożenia zrównoważonego rozwoju należy uświadomić sobie, iż jest to kwestia poprawy jakości działań własnej firmy. Zakłada on bowiem gotowość do tego, by przyjąć i przede wszystkim zrozumieć wielotorowe skutki działań oraz ruchów jakie wywierają wszelkie działania firmy tak na markę, jak i grupy społeczne, czy ludzi, w tym i przyszłe pokolenia.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top