Awanse na stanowiska dyrektorskie w ARBOinteractive Polska

Od stycznia 2010 r. ARBOinteractive Polska zyska dwa nowe stanowiska kierownicze. Małgorzata Lakowska jako Agency Sales Director będzie odpowiadać za sprzedaż oraz koordynację zarządzania w sieciach działających w ramach ARBOinteractive Polska tj. ARBOnetwork, BizOn media, SmartContext, V2Media i behavia. Rafał Szychowski obejmie stanowisko Deputy Managing Director i będzie nadzorował kontrakty z domami mediowymi i kluczowymi wydawcami oraz zarządzanie działami realizacji w tym Traffic i Buying. Tym samym Wojciech Kałużny obejmuje stanowisko Managing Directora w sieci ARBOnetwork.

Zadaniem nowych dyrektorów jest odciążenie członków Zarządu z kierowania na poziomie operacyjnym i zwrócenie ich uwagi na rozwój strategiczny firmy. Marcin Woźniak, który pełni funkcję CEO w Grupie ARBOinteractive, skupi się na rozwoju czeskiego, rumuńskiego i rosyjskiego oddziału firmy, a także na ekspansji  grupy  na nowych rynkach w Europie. Natomiast Bartosz Drozdowski, Managing Director ARBOinteractive Polska, będzie odpowiadał za strategiczny rozwój polskiego oddziału oraz wszystkie nowe projekty.

„ARBOinteractive na przestrzeni ostatnich lat jest bardzo dynamicznie rozwijającą się firmą, przede wszystkim w zakresie uruchamiania nowych projektów, które obecnie są podmiotami niezależnie funkcjonującymi na rynku reklamy internetowej. Odchodzenie od struktury płaskiej i awanse w strukturze organizacyjnej firmy są tego naturalną konsekwencją” – mówi Bartosz Drozdowski, Managing Director ARBOinteractive Polska.

„Cała grupa ARBOinteractive Polska liczy obecnie ponad 100 osób. Aby tak rozległa struktura była efektywna niezbędne jest scalenie pewnych procedur. Jako Deputy Managing Director odpowiadać będę za kluczowe kontrakty realizowane na poziomie całej grupy, jak i wsparcie New Business i nowe projekty” – mówi Rafał Szychowski.

Małgorzata Lakowska dodaje: „Poprzez centralne zarządzanie sprzedażą zamierzamy usprawnić funkcjonowanie całej grupy. Sprzedaż agencyjna stanowi istotną część obrotów każdej sieci reklamowej stąd szczególny nacisk, jaki chcemy położyć na opiekę nad tą właśnie grupą Klientów. Z drugiej strony do moich zadań należeć będzie kontrola nad wewnętrzną administracją oraz nad wszelkimi projektami realizowanymi ponad brandami”.

Dotychczasowe obowiązki Małgorzaty Lakowskiej przejmie Wojciech Kałużny. Jako nowy managing director ARBOnetwork będzie on nadzorował prace zespołu accounckiego i performance’owego oraz odpowiadał za realizację celów sprzedażowych sieci. Rafał Szychowski równocześnie z wypełnianiem nowych zadań nadal nadzorował będzie pracę sieci BizOn media.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top