BaseLinker Index: gorący kwiecień w polskim e-commerce

Analitycy platformy BaseLinker– największego w regionie CEE systemu do zarządzania i automatyzacji sprzedaży online opracowali właśnie najnowszy odczyt BaseLinker Index. W kwietniu 2024 r. wskaźnik kondycji polskiego e-commerce wyniósł 142 punktów. Indeks ten bazuje na danych o sprzedaży prowadzonej przez 3 tys. firm handlujących za pośrednictwem platformy BaseLinker, odpowiadających za znaczną część obrotów polskiego e-commerce. Wartość bazowa – na poziomie 100 pkt, będąca punktem odniesienia do odczytów indeksu w kolejnych miesiącach, została ustalona na bazie danych o sprzedaży ze stycznia 2022 r. Najnowszy BaseLinker Index jest wyższy niż przed miesiącem (w marcu 2024 r. wynosił on 136 pkt).

Z przeanalizowanych i zagregowanych w BaseLinker Index danych wynika, że w kwietniu 2024 r. (licząc r./r.) firmy uwzględnione w indeksie zwiększyły poziom sprzedaży o 17,2 proc., powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 15,0 proc. Średnia wartość ich koszyka wzrosła o 1,9 proc.

BaseLinker Index: gorący kwiecień w polskim e-commerce 1

Przez ostatnie dwa lata między kwietniem a marcem obserwowaliśmy spadki sprzedaży (w 2023 r.  spadek sprzedaży między kwietniem a marcem wyniósł 6 proc. a w 2022 r. 7 proc.), jednak wynikały one po części z tego, że kalendarz faworyzował marzec – gdzie było więcej dobrych dni ecommerce-owych. W tym roku natomiast układ kalendarza wsparł kwietniową sprzedaż, co przełożyło się pozytywnie na sprzedaż – zarówno na wysoką dynamikę sprzedaży w ujęciu rocznym, jak i w ujęciu m/m – komentuje Łukasz Juśkiewicz, Head of Strategy w BaseLinker.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top