Bezpieczna Biebrza: wspólna akcja Przelewy24 i Fundacji dla Biebrzy

Przelewy24 oraz Fundacja dla Biebrzy prowadzą projekt wsparcia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz edukacji w zakresie ochrony środowiska. Zrealizowanie zakładanych celów możliwe będzie dzięki organizacji zbiórki środków w ramach dedykowanej strony internetowej.

Pożar, który zniszczył niedawno na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego cenne przyrodniczo obszary oraz zmiany klimatyczne niosące widmo suszy, która jest realnym zagrożeniem dla terenów podmokłych i lasów, pokazują jak ważne jest odpowiednie przygotowanie jednostek biorących udział w walce z żywiołem. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia pożarów oraz zapobiec podobnym katastrofom, Przelewy24 oraz Fundacja dla Biebrzy w ramach akcji „Bezpieczna Biebrza” wspólnie rozpoczęły zbiórkę środków, które w całości zostaną przeznaczone na działania prewencyjne, edukacyjne oraz doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na potrzeby akcji została utworzona dedykowana strona internetowa: przelewy24.pl/bezpieczna-biebrza, poprzez którą możliwe będzie dokonanie wpłaty na rzecz Strażaków. Darczyńcy będą mogli przekazać dowolną kwotę wsparcia, a za bezpieczną realizację transakcji odpowiada serwis Przelewy24, udostępniając bezpośrednio na stronie szereg najpopularniejszych metod płatności.

Bezpieczna Biebrza: wspólna akcja Przelewy24 i Fundacji dla Biebrzy 1

Kwietniowy pożar na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego pokazał nam jak bardzo jesteśmy nieprzygotowani na taki żywioł. Poświęcenie i ciężka praca strażaków nie przyniosą efektów jeśli nie będą oni wyposażeni w specjalistyczny sprzęt niezbędny na terenach bagiennych. Trudno gasić torfowiska idąc na linię ognia jedynie z ręcznymi tłumicami. Postępująca susza sprawia, że nie zastanawiamy się obecnie czy bagna biebrzańskie jeszcze się zapalą, ale kiedy. Chcemy być w przyszłości lepiej przygotowani by zapobiegać zagrożeniu lub szybko zażegnać żywioł – mówi Małgorzata Stanek, prezes zarządu Fundacji.

Wierzymy, że działania prewencyjne w tym przypadku są niezwykle istotne, dlatego działając wspólnie z Fundacją dążymy do zwiększenia bezpieczeństwa zagrożonych terenów oraz budowania świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Mamy nadzieję, że dzięki zbiórce w ramach akcji „Bezpieczna Biebrza” możliwe będzie zapobieganie podobnym katastrofom w przyszłości – dodaje Jacek Kinecki, CCO Przelewy24.

Głównym celem zbiórki jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza sprzętowego dla jednostek szybkiego reagowania, umożliwiającego m.in. dotarcie do trudno dostępnych terenów. Środki zostaną przeznaczone także na działania związane z edukacją i odpowiednim przeszkoleniem strażaków oraz przewodników biebrzańskich w zakresie bezpieczeństwa oraz pierwszej pomocy.

Partnerem akcji jest Foods by Ann. Patronat honorowy objął Biebrzański Park Narodowy oraz Podlaski Oddział Wojewódzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry