Biznes godny polecenia

Polski rynek w dynamicznym tempie wypełnia się nowymi dostawcami usług i produktów. W samym roku 2013 w KRS zarejestrowano 316 tysięcy nowych spółek, a w CEiDG pojawiło się nieco ponad 350 tysięcy nowych firm.

Neo Fusion logoW czerwcu br. działalność rozpoczęło prawie 32 tysiące firm. Niezależnie od profilu działalności organizacje każdego dnia stają w walce o konkurencyjność i zaufanie klientów. Kto zwycięży w tej batalii? Ten, kto postawi na dialog. Niezwykle cenną umiejętnością w biznesie jest zarządzanie bazą kontaktów i relacjami. Referencje klientów oraz poparcie partnerów biznesowych są unikatowym aktywem każdej organizacji decydującym o jej rozpoznawalności, prestiżu, a w rezultacie przyczyniającym się do wzrostu dochodowości.

Najwięksi biznesowi potentaci swój sukces opierają na referencjach i sieci kontaktów. Zanim zatem przystąpimy do realizacji wielkobudżetowych kampanii marketingowych, powinniśmy poszukać ambasadorów naszej marki.

Według badania przeprowadzonego przez Synergian.pl, tylko w pierwszym kwartale 2014 roku co trzeci Polak skorzystał przynajmniej raz z polecenia przed wyborem dostawcy. Jak wynika z badania, Polacy coraz chętniej korzystają z mechanizmu udzielania rekomendacji. Pozytywne opinie zadowolonych konsumentów są źródłem wartościowych i ciekawych kontraktów oraz sprawiają, że informacja o naszej firmie rozprzestrzenia się wirusowo.

Jak zatem zdobywać poparcie? Proces budowania i ekspansji sieci kontaktów powinien być jednym z fundamentalnych celów strategicznych każdej organizacji. Proces ten powinien obejmować nie tylko odbiorców produktów i usług, ale również partnerów biznesowych. Obsługa tych pierwszych powinna być kompleksowa, nie ograniczająca się jedynie do momentu sfinalizowania umowy. Powinna obejmować ocenę jakości wykonania usługi i upewnienie się, że oczekiwania klienta zostały zrealizowane. Dbałość o wysoką jakość usługi i zadowolenie drugiej strony świadczą o naszym profesjonalnym podejściu do biznesu. Dzięki dobrej relacji z klientem organizacja w naturalny sposób może pozyskać referencje i pozytywną opinię w branży. W sieci kontaktów istotną rolę odrywają także partnerzy biznesowi. Networking, wzajemna pomoc, wymiana doświadczeń oraz wspólna realizacja projektów są w wielu przypadkach źródłem innowacyjnych przedsięwzięć przyczyniających się do zdobywania nowych rynków, także zagranicznych.

Należy pamiętać, by proces pozyskania rekomendacji realizować w sposób regularny, skoncentrowany na rzeczywistych potrzebach klientów i wartości współpracy z partnerami. Budowa opinii publicznej jest działaniem długofalowym i wymagającym czasu, jednak efektem tego działania będzie zysk oraz umocowana pozycja organizacji.

Autor: Neo Fusion

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry