Biznes oparty na solidnych postawach

W dniach 4 i 5 lutego w Centrum Finansowym Puławska w Warszawie odbyła się druga edycja Projektu Postawy Pracownicze organizowana przez Fundację Obserwatorium Zarządzania we współpracy z Portalem wiedzy dla biznesu – Nowoczesna Firma. Patronem merytorycznym konferencji była Idea Management Consulting.
Celem II edycji Projektu Postawy Pracownicze „Od satysfakcji do zaangażowania” była obserwacja zmian w obszarze postaw pracowniczych wśród polskich pracowników oraz kształtowania polityki personalnej przedsiębiorstw w tym obszarze. Zrealizowane badanie miało na celu zbudowanie benchmarku w obszarze podejścia polskich organizacji do tematu postaw pracowniczych oraz narzędzi stosowanych celem kreowania pożądanych postaw w aspekcie motywowania pracowników i budowania zaangażowania w wykonywanie zadań.

Konferencja Postawy Pracownicze była spotkaniem specjalistów i ekspertów. Wzięło w niej udział ponad 100 uczestników – prezesów, menedżerów działów, dyrektorów i specjalistów HR. Zaproponowana tematyka skupiła również wielu prelegentów – praktyków, konsultantów, ekspertów świata nauki i środowiska mediów.

W trakcie konferencji zostały zaprezentowane najświeższe dane zebrane podczas badania przeprowadzonego w oparciu o narzędzie K-edge Human Engagement Index. Badanie przeprowadzono za pośrednictwem internetu, na osobach pracujących w różnych przedsiębiorstwach na terenie całego kraju.

Ankietowanym zostało zadane pytanie: Jak ocenia Pan/Pani swoją Firmę w niżej wymienionych aspektach?
Ankietowani pracownicy oceniali firmę na podstawie 32 czynników budujących ich zaangażowanie. Każdy z tych czynników oceniany był w skali sześciopunktowej, gdzie 6 oznaczało odpowiedź bardzo dobrze, natomiast 1 bardzo źle. Skala nie miała środkowego, neutralnego punktu, natomiast ankietowani zawsze mogli wybrać opcję: „Nie mam zdania”.

Uzyskane wyniki przynoszą ciekawe rezultaty. Jeśli zestawić informacje dotyczące wielkość firmy z oceną czynników budujących zaangażowanie, lepiej oceniane są firmy małe. Generalnie tendencja przedstawia się następująco – im mniejsza firma, w której pracuje badany, tym lepsza ocena firmy w ramach 32 czynników budujących zaangażowanie. Jak można zinterpretować poniższe dane? Firmom małym do 50 osób, często znacznie łatwiej budować relacje, które wpływają na poziom zaangażowania. Nie bez znaczenia są również takie czynniki jak: łatwy dostęp do przełożonego, dobre relacje międzyludzkie w zespole, więcej możliwości zaprezentowania własnego talentu, co przekładać się może na jego właściwe wykorzystywanie. Mała firma ma możliwość gruntownego poznania swoich pracowników i zawiązania lepszych i mocniejszych relacji w ramach zespołu. Z tego może wynikać lepsza ocena małych firm.

Kompleksowe wyniki badania przeprowadzonego w ramach II edycji projektu POSTAWY PRACOWNICZE, wzbogacone o wnioski ekspertów i doświadczenia praktyków zostaną opublikowane w formie Raportu.

Adresami raportu są właściciele firm, kadra zarządzająca i dyrektorzy personalni przedsiębiorstw, dla których wyniki badania będą mogły stanowić pomoc w wytyczaniu planów i realizowaniu projektów związanych z zarządzaniem ludźmi w organizacji.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top