ComArch w I kwartale- przychody i zyski wyższe

Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2003 roku wyniosły 25.292 tys. zł i były wyższe o 24% niż w roku ubiegłym. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1.710 tys. zł i był większy w stosunku do ubiegłego roku aż o 94%.

W pierwszym kwartale spółka ComArch S.A. osiągnęła rentowność operacyjną na poziomie 6,8%, w porównaniu do poprzedniego roku, gdy wyniosła 4,3%.

Zysk brutto wyniósł 3.675 tys. zł, natomiast zysk netto 3.230 tys. zł, co w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku stanowi odpowiednio wzrost o 212% i 184%. Wysoka dynamika zysku brutto i netto wynika z rozwiązania części rezerwy na utratę wartości akcji Interia.pl, w wysokości 1 650 tys. zł. Bez uwzględniania rozwiązania tej rezerwy i związanej z tym korekty podatku odroczonego zysk brutto i netto wynosiłby 2.025 tys. zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 78%.

„Uważamy, że przy obecnej koniunkturze gospodarczej wzrost przychodów rzędu 25 procent kwartał do kwartału to dobry wynik. To samo się tyczy naszej rentowności operacyjnej, która wyniosła siedem procent” – powiedział agencji Reutera Rafał Chwast, wiceprezes i dyrektor finansowy ComArch S.A.

http://www.comarch.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top