ComArch wspiera Narodowy Spis Powszechny

ComArch SA podpisał umowę z Centralnym Ośrodkiem Informatyki Statystycznej, jednostką podporządkowaną Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, na dostawę i wdrożenie oprogramowania do opracowania wyników Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego.

Oprogramowanie to znacznie przyśpieszy opracowanie informacji zebranych w spisie. W ramach projektu do systemu zostaną przetransponowane uprzednio wczytane i skontrolowane dane z formularzy spisowych, a następnie zostanie naliczonych około 2000 tablic spisowych, zawierających szczegółowe wyniki spisu dla różnych poziomów podziału terytorialnego kraju.

Oprogramowanie opiera się na znanych na całym świecie rozwiązaniach australijskiej firmy Space-Time Research, które zastosowane zostały w Spisach Powszechnych w Anglii, Szkocji, Finlandii oraz Szwecji.

http://www.comarch.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry