Google dzieli akcje

Wyniki finansowe ogłoszone przez firmę Google za I kwartał 2012 roku okazały się być zgodne z oczekiwaniami analityków z Wall Street. Spółka jednak zaskoczyła wszystkich, ogłaszając, że zamierza podzielić swoje akcje.

Google dzieli akcje 1

Z raportu kwartalnego firmy Google, który został opublikowany 12 kwietnia bieżącego roku wynika, że w ciągu pierwszych 3 miesięcy 2012 roku spółka zarobiła 2,89 mld dolarów netto, co daje 8,75 dolarów na jedną akcję. W porównaniu z I kwartałem 2011 roku nastąpił więc wzrost przychodów firmy. Wówczas zysk netto wyniósł 1,8 mld dolarów, co dawało 5,51 dolarów na akcję.
Jeśli wyłączyć czynniki o charakterze jednorazowym z wyliczeń wyników finansowych Google, okazuje się, że zysk netto na jedną akcję wyniósł 10,08 dolarów, zaś rynkowy konsensus kształtował się uprzednio na poziomie 9,65 dolarów. W ostatnim kwartale 2011 roku wyniósł on 9,5 dolara.

Z danych przedstawionych przez firmę Google wynika, że w I kwartale 2012 roku jej przychody zanotowały wzrost rok do roku o 24 proc i wyniosły 10,65 mld dolarów. Po publikacji raportu kwartalnego, akcje Google w ciągu jednej sesji regularnej podrożały o 2,4 proc. do 651,01 dolarów, a w handlu posesyjnym dodatkowo o 0,3 proc.

Aż 96 proc. przychodów Google pochodzi z kontrolowanych przez firmę stron internetowych i stron partnerskich. Strony internetowe należące do spółki wygenerowały w I kwartale 2012 roku przychody rzędu 7,31 mld dolarów, co daje 69 proc. wszystkich dochodów Google. Z kolei, przychody ze stron partnerów Google wyniosły 2,91 mld dolarów, stanowiących 27 proc. wszystkich przychodów firmy w I kwartale tego roku. To dużo lepsze wyniki, niż te z IV kwartału 2011 roku.

Firma Google przez wiele lat odmawiała podzielenia swoich akcji, ale w liście skierowanym do inwestorów przez założycieli spółki zaproponowała takie rozwiązanie. Jeśli do niego dojdzie, będzie to pierwszy podział akcji w historii spółki Google. Celem podziału wydaje się być chęć utrzymania kontroli nad firmą w rękach dzisiejszych właścicieli – Brina i Page`a. Zgoda wyrażona przez inwestorów na podział akcji spowoduje powstanie nowej klasy akcji, które nie będą dawały prawa głosu. Każdy inwestor posiadający dziś walory Google, otrzymałby nową akcję tej klasy. Warto zaznaczyć, że współzałożyciele Google na razie dają inwestorom tylko propozycję podziału akcji, która niekoniecznie znajdzie pokrycie w rzeczywistości.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry