HYPERmedia dla Oracle

Agencja HYPERmedia obsługuje polski oddział firmy ORACLE w zakresie realizacji strategii komunikacji e-marketingowej. ORACLE zdecydował się na szersze wykorzystanie Internetu jako medium w swojej strategii komunikacji z klientami. HYPERmedia jest odpowiedzialna za realizację strategii.

“Zaufanie, którego wyrazem jest wybór HYPERmedia do obsługi projektów
e-marketingowych przez polski oddział ORACLE jest dla nas bardzo cenne. Dołożymy wszelkich starań, by współpraca układała się dobrze” – powiedział Sławomir Stępniewski – prezes HYPERmedia.
Firma ORACLE traktuje Internet nie tylko jako podstawową architekturę informatyczną dla działania swoich produktów. Docenia go również jako nowoczesne i skuteczne medium komunikacji marketingowej, czego wyrazem jest położenie dużego nacisku na reklamę i promocję produktów firmy w Internecie w ostatnim czasie.

Realizacja działań e-marketingowych oraz strategii e-komunikacji Oracle w Polsce został powierzony Agencji HYPERmedia. Firma odpowiedzialna jest za przeprowadzanie akcji promocyjnych w Internecie: promocji produktów, wydarzeń marketingowych, zakup mediów. Współpraca pomiędzy firmami przewiduje również udostępnienie know how agencji interaktywnej polskiemu oddziałowi korporacji.

“Oferta HYPERmedia była najbardziej atrakcyjna, między innymi ze względu na koszty obsługi agencji oraz kompleksowe działanie. Nie bez znaczenia było doświadczenie HYPERmediów w promocji produktów firm branży IT.” – mówi Janusz Naklicki – szef marketingu Oracle Polska – wyjaśniając decyzję o wyborze agencji.

Ponieważ produkty firmy skierowane są do bardzo wąskiego grona odbiorców – do specjalistów branży IT i osób zarządzających przedsiębiorstwami, konieczne jest precyzyjne stargetowanie grupy, do której będą kierowane akcje marketingowe; tym bardziej, że nie każda z promocji kierowana jest do tej samej grupy docelowej.
Głównym celem niektórych akcji jest więc zebranie szczegółowych informacji na temat osób nimi zainteresowanych. Stanowią one bowiem potencjalnych klientów dla Oracle. HYPERmedia posiada certyfikację GIODO, dzięki czemu jest podmiotem upoważnionym do zarządzania bazami teleadresowymi. Internet okazuje się najbardziej efektywnym narzędziem do przeprowadzania takich projektów.

Jedna z akcji przeprowadzonych przez HYPERmedia przyniosła efekt w postaci przekierowania w ciągu 5 dni 1000 zainteresowanych użytkowników na strony organizowanego przez Oracle seminarium Tech Day. Przeprowadzenie tak szybkiej i skutecznej akcji wymaga starannego zaplanowania i przemyślenia kampanii. Internet jest natomiast jedynym medium w którym jej realizacja jest możliwa.
Inna kampania (konkurs zorganizowany wspólnie z serwisem IDG Polska,
promujący serwer aplikacyjny Oracle9iAS), wsparta wysyłką bezpośrednią przeprowadzoną przez Oracle, przyniósł efekt w postaci 800 szczegółowo wypełnionych ankiet.

Wybór i dotarcie do grupy potencjalnych odbiorców technologii Oracle nie jest zadaniem prostym. Potencjalni klienci firmy to grupa niezwykle wymagająca, wyedukowana i szczególnie wrażliwa na błędne komunikowanie. Pod tym względem atutem HYPERmedia jest zaangażowanie do obsługi osób z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze firm z branży IT w projektach internetowych.

http://www.hypermedia.pl
http://www.oracle.com/pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Mobile Trends Conference
04.03.2021 - 05.03.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry