HYPERmedia podsumowuje rok

Ubiegły rok okazał się bardzo korzystny dla Agencji Interaktywnej HYPERmedia. W 2004 roku agencja zdynamizowała tempo sprzedaży produktów i usług i osiągnęła rekordowe w skali polskiego rynku interaktywnego wyniki.

W 2004 roku obrót agencji osiągnął wartość ponad 8 milionów złotych. Względem analogicznych zestawień za rok poprzedni dynamika wzrostu sprzedaży produktów i usług wzrosła do poziomu 42%. Dynamicznie przyrósł także zysk netto agencji, który przekroczył znacząco 200% stanu z końca grudnia 2003 roku. Wyniki te, pod względem finansowym, plasują agencje wśród liderów polskiego rynku interactive. Należy zauważyć, że wyniki finansowe agencji za rok 2003 zostały osiągnięte już po sześciu miesiącach działań rynkowych roku 2004.

– Plan finansowy, którego realizację zakładaliśmy na rok 2004 został przez nas przekroczony o blisko 15%. Wpływ na to miały zmiany organizacyjne, jakie dokonały się w ostatnim roku w naszej agencji. Mam na myśli optymalizację działań biznesowych poprzez wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO, a także utworzenie działów Planowania Strategicznego i New Business oraz otrzymanie silnego wsparcia strategicznego w postaci pracowników posiadających doświadczenie w pracy w zachodnich agencjach interaktywnych. Nie bez znaczenia był również fakt sprzedaży rozwiązań na rynkach UE.

Doskonałe wyniki, jakie osiągnęliśmy w minionym roku to również zasługa nowych produktów, które skutecznie wprowadziliśmy na rynek, np. WebContactCenter, najnowsza na rynku platforma e-mailingowa 'e-Sender’ oraz unowocześnione wersje CMS-a, SAM 3.0. Do tego dochodzą również narzędzia do badań i monitorowania funkcjonalności witryn – mówi Sławomir Stępniewski, prezes agencji HYPERmedia.

W 2004 roku spółka utrzymała również wysoką dynamikę przyrostu nowych klientów, która kształtowała się na poziomie 25% w stosunku do portfolio z końca 2003 roku. HYPERmedia rozpoczęły współpracę z 11 markami o silnej, ugruntowanej pozycji na rynku, między innymi. Deloitte, Philip Morris, Maspex Wadowice (Tymbark), gazeta codzienna 'Życie’, Nokia, etc. Obecnie Agencja HYPERmedia pracuje dla 28 stałych klientów.

– Do każdego projektu bardzo starannie przygotowujemy nasze zaplecze w postaci zespołu oraz narzędzi technologicznych. To właśnie, dlatego nasi klienci widzą w nas partnerów, ekspertów i nie obawiają się o realizację ambitnych projektów interaktywnych. Możemy poszczycić się stałą współpracą z PKO Bankiem Polskim, Polską Telefonią Cyfrową ERA, firmą Oracle Polska, Procter&Gamble, Maspexem Wadowice, Grupą PZU czy Komisją Europejską-Reprezentacją w Polsce – mówi Krzysztof Andrzejczak, dyrektor marketingu agencji HYPERmedia.

– Plan wzrostu w przyszłym roku bazuje na 3 zasadniczych obszarach. Po pierwsze będziemy dążyć do dalszego wzmacniania pozycji rynkowej agencji w Polsce. Wysoki poziom satysfakcji dotychczas obsługiwanych klientów, a także dynamika pozyskiwania nowych kontrahentów pozwala nam śmiało i bez obaw spoglądać na naszą przyszłość i osiągane wyniki. Dlatego też jestem przekonany, że pozycja rynkowa Agencji HYPERmedia będzie jeszcze silniejsza. W minionym roku zaznaczyliśmy już swoją obecność na rynku Unii Europejskiej. Teraz przychodzi czas na to, aby wejść z konkretną ofertą w region Europy Środkowej oraz Wschodniej. Szczególnie interesuje nas współpraca w obszarze rynku krajów nadbałtyckich i Rosji. Nie chcemy koncentrować się tylko na rodzimych firmach. Naszą przyszłość widzimy dużo szerzej.

Od maja jesteśmy pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej i to właśnie ten rynek jest teraz naszym drugim obszarem działań, z którego pozyskujemy coraz więcej zamówień. W roku 2005 planujemy uzyskać przychody na poziomie około 14 mln zł, a dynamikę wzrostu zysku netto ustabilizować w przedziale 65 – 80%. Oczywiście, tak znakomite wyniki będą uwarunkowane wieloma czynnikami, natomiast zamknięty już portfel zamówień w nowym roku, a także dalsza sprzedaż produktów na rynek UE, stanowią mocne oparcie fundamentalne dla osiągnięcia zakładanych celów – mówi Sławomir Stępniewski.

W najbliższym roku Agencja HYPERmedia położy szczególny nacisk na rozwój inwestycji. Główny ich kierunek wytyczą działania związane z tworzeniem nowych produktów i usług. Agencja postawi na innowacyjność w rozwiązaniach technologicznych szczególnie w obszarze zarządzania relacjami z użytkownikiem sieci oraz narzędzi wspomagających sprzedaż on-line, a także na metodologię i narzędzia niezbędne do badań efektywności akcji marketingowych on-line. Wzmocnienie wewnętrznej struktury organizacyjnej przez pracowników posiadających bogate doświadczenie na różnych polach, będzie dodatkowo procentować w bieżącej realizacji projektów agencji. Wolne środki wypracowane w 2004 roku posłużą także do silnego wsparcia i rozwoju kompetencji w obszarze integracji i wdrożeń rozwiązań uznanych światowych firm. Nie wykluczamy również akwizycji lub stworzenia spółek partnerskich.

http://www.hypermedia.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top