IAB Polska w IAB Europe Strategy Council

Opublikowano: 30 marca 2004. Kategoria: Rynek. Tagi: , , , ,

26 marca 2004 roku, w ramach Strategy Council IAB, odbyło się w Londynie kolejne spotkanie przedstawicieli europejskich oddziałów Interactive Advertising Boureau, należących do IAB Europe.

Spotkania takie odbywają się 2-3 razy w roku, a ich głównym celem jest wymiana informacji oraz wspólne rozwiązywanie problemów, na które narodowe organizacje działające pod szyldem IAB napotykają na rodzimych rynkach. Na spotkanie – po raz pierwszy – został zaproszony polski oddział stowarzyszenia – nowy członek europejskiej rodziny IAB. Polskę reprezentował Dyrektor ds. Kontaktów Zagranicznych IAB Polska – Marek Rusiecki (Ad.net S.A.)

Oprócz Polski, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele największych krajów należących do IAB: Wielkiej Brytanii – Danny Meadows-Klue (Prezes IAB UK i IAB Europe), Niemiec, Francji, Włoch, Belgii, Grecji oraz Słowenii – jedynego, obok Polski, kraju z Europy Wschodniej będącego w IAB.

Wstępna prezentacja okazała się sporym zaskoczeniem dla uczestników – okazało się, że Polski rynek reklamy internetowej jest nadzwyczaj rozwinięty (pod względem wydatków, form reklamy, wiedzy i poziomu świadczonych usług) w porównaniu do ciągle małego zasięgu internetu w naszym kraju. Z wydatkami na reklamę rzędu 16mln € w 2003 roku Polska ustępuje znacznie gigantom (UK – 560 mln €, Francja – 460 mln €, Niemcy – 416mln €, Włochy – 103 mln €, Holandia – 40€), ale jest na tym samym poziomie co Belgia (18 mln €), a przekracza wydatki Słowenii (2,7 mln €), Grecji (7 mln €), Irlandii (4 mln €). Są to oczywiście kraje dużo mniejsze, jednak pod względem procentowego udziału reklamy online w budżetach reklamowych Polska również znajduje się w środku stawki.

W trakcie rozmów o rozwoju rynku reklamy online w krajach Europy Wschodniej podkreślano wagę wejścia Polski i Słowenii do Unii Europejskiej. Według zgromadzonych ekspertów z krajów członkowskich, fakt ten bardzo istotnie wpłynie na rozwój dostępu do internetu w naszym kraju (m. in. poprzez obniżenie kosztów dostępu) oraz na sytuację na rynku (nieuniknione pojawienie się w Polsce podmiotów z rynków światowych, których przedstawiciele, skupieni w IAB w grupie roboczej pod nazwą AdMonsters – m.in. Yahoo!, MSN, Google, Lycos, AOL – również brali udział w spotkaniu i z dużym zainteresowaniem przyglądali się prezentacji rynku polskiego).

Spotkanie zakończyło się powołaniem kilku nowych grup roboczych, które zajmą się m.in. zagadnieniami: rozbieżności w statystykach ad serwerowych, ograniczenia ilości wyświetleń form reklamy typu „pop up” i „layer”, paneuropejskiej kampanii na rzecz internetu jako medium reklamowego).

W wyniku rozmów kuluarowych ustalono, że już w kwietniu tego roku szef europejskiego IAB Danny Meadows-Klue pojawi się w Polsce na specjalnym spotkaniu członków polskiego oddziału stowarzyszenia, aby przeprowadzić warsztaty, mające pomoc naszemu IAB w efektywniejszym działaniu i rozwijaniu rynku. Zaprezentuje też drogę, jaką przeszły IAB UK i rynek angielskiej reklamy online, od czasów, gdy udział wydatków na tą reklamę był podobny do polskiego, do obecnej sytuacji – potężnego rynku i bardzo mocnej organizacji branżowej, która znacząco przyczyniła się do rozwoju tego rynku.

http://www.iab.pl

Sylwester KozakIAB Polska w IAB Europe Strategy Council

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.