Innowacje w Akzo Nobel Decorative Paints

Firmy Innovatika oraz Divante wspólnie zrealizowały pilotażowy projekt kampanii innowacyjnych dla Akzo Nobel.

Coraz więcej firm dostrzega wartość w zarządzaniu wiedzą i pomysłami pracowników. Takie podejście umożliwia lepszy przepływ informacji w firmie. Pozwala zaangażować pracowników do wspólnej pracy nad wyzwaniami stojącymi przed firmą, gwarantuje również zebranie dużej liczby istotnych dla firmy pomysłów.

Firmy Innovatika oraz Divante wspólnie realizują projekty wdrażania narzędzi do zarządzania pomysłami, a także wspierają przedsiębiorstwa w rozwijaniu kultury innowacji. W ramach każdego z projektów, na początku współpracy, firma Innovatika przeprowadza sesję warsztatową z zarządem, podczas której diagnozuje się poszczególne elementy systemu innowacyjności organizacji oraz wybiera pierwsze wzywania do kampanii pomysłów. Tematy kampanii są odpowiedzią na aktualne potrzeby firmy.

Portal Innowacji to miejsce, które stanowi kopalnię wiedzy na temat innowacji w firmie, pomysłów pracowników i rozwijania kompetencji w zakresie kreatywnego myślenia i wdrażania nowych idei. Portal Innowacji jest tworzony w oparciu o dwa sprawdzone narzędzia Divante – BiznesWiki, do zarządzania wiedzą, i LiveBlend, do zarządzania pomysłami. Dzięki temu Portal Innowacji umożliwia zarówno tworzenie bazy wiedzy o innowacjach (przez managerów innowacyjnych projektów, pracowników wdrażających kreatywne pomysły, bądź innych pracowników), jak i przeprowadzanie kampanii pomysłów.

Procesowe narzędzie do zarządzania pomysłami umożliwia przeprowadzanie kampanii pomysłów, czyli generowania pomysłów przez pracowników w odpowiedzi na konkretne zapytanie (wyzwanie) firmy. W tym przypadku najpierw określane jest konkretne wyzwanie przez Sponsora kampanii. Następnie wszyscy użytkownicy portalu mogą zgłaszać pomysły na przedstawione przez twórcę wyzwanie. Takie rozwiązanie pozwala zaangażować nie tylko osoby kreatywne, zgłaszające pomysły, ale również te o bardziej analitycznych umysłach. Dzieje się tak dzięki możliwości komentowania i oceniania pomysłów innych według określonych kategorii: Zalet/Wad/Uwag.

Kolejnym etapem jest grupowa ocena pomysłów realizowana przez ekspertów. Proces selekcji pomysłów zamyka Raport zawierający statystyki kampanii, listę najlepszych pomysłów do wdrożenia oraz daje możliwość autorowi kampanii wprowadzić dodatkowe komentarze. Wszystkie zebrane pomysły są przechowywane w archiwum, co gwarantuje łatwy i szybki dostęp do wybranych pomysłów.

Jednym z przykładów udanego wdrożenia Portalu Innowacji jest projekt zrealizowany dla Akzo Nobel, czołowego producenta na rynku farb ochronnych i dekoracyjnych. W ramach projektu dla Akzo Nobel, Innovatika wspólnie z Divante wdrożyła zintegrowaną platformę komunikacyjną oraz szereg działań budujących kulturę innowacyjności wewnątrz firmy. Wdrożone oprogramowanie zintegrowano z systemem Active Directory, umożliwiającym pracownikom firmy łatwe logowanie do Portalu Innowacji. Oprogramowanie uruchomiono w środowisku Windows. Zastosowano moduł Fast CGI dla IIS6, uzyskując wysoką wydajność i stabilność działania aplikacji.

„W kluczowym etapie projektu przed pracownikami postawiono pierwsze wyzwania, które zostały wyznaczone w ramach kampanii pomysłów. Do udziału zaproszono ponad 300 pracowników firmy, którzy przez kilka tygodni zgłaszali swoje pomysły oraz rozwijali pomysły innych. Podejście procesowe do zarządzania pomysłami i system kampanii pomysłów bardzo dobrze sprawdziły się w praktyce. Portal Innowacji to rozwiązanie zdecydowanie godne polecenia, jeśli chodzi o kreowanie innowacyjnych rozwiązań, budowanie wewnętrznej bazy pomysłów i wiedzy o innowacjach. Portal stał się cennym elementem wspierającym budowę kultury innowacyjności w naszej organizacji.”  – Olga Borkowska, Akzo Nobel

Wpisy promowane

Wydarzenia

Kampania "To jest Twój biznes"
01.12.2022 - 31.01.2023
Program społeczny TOP Women w e-biznesie
15.01.2023
Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry