Internet Group buduje grupę kapitałową

W dniu 10 sierpnia 2006 roku Internet Group S.A. i CR Media Consulting S.A. podpisały porozumienie inwestycyjne. Ma ono na celu zwiększenie skali działalności, wykorzystanie efektów synergii oraz rozszerzenie działalności na nowe segmenty rynku.
Internet Group S.A. wraz z CR Media Consulting S.A., zgodnie z listem intencyjnym podpisanym 28 lutego 2006 roku, opracowały wspólną strategię budowy grupy kapitałowej na bazie dotychczasowej działalności obydwu spółek. Przedmiotem jej działalności będzie: Platforma biznesowa, Platforma mediowa, Media on-line oraz E-marketing.

Grupa kapitałowa Internet Group S.A. skupiać będzie m.in. takie kompetencje jak:

– usługi telekomunikacyjne, w tym HaloNet oraz wirtualne call center,

– kompleksowa obsługa w zakresie marketingu online oraz planowania i zakupu powierzchni reklamowej, także w Internecie i poprzez Internet,

– media on-line,

– narzędzi wspierających wykorzystanie Internetu w działalności gospodarczej (m.in. e-faktura, e-podatki, portale firmowe, łączność),

– innowacje w zakresie wykorzystania Internetu jako kanału do dystrybucji i promocji innych mediów, takich jak radio, prasa czy telewizja.

Zgodnie z podpisanym wczoraj porozumieniem inwestycyjnym akcjonariusze CR Media Consulting S.A. obejmą od 14.625.975 do 16.107.975 akcji nowej emisji Internet Group S.A. w zamian za część akcji CR Media Consulting S.A. w ramach oferty prywatnej. Ponadto Internet Group S.A. wyemituje maksymalnie 11.424.025 akcji, które zostaną zaoferowane w trybie oferty publicznej w zamian za wkłady pieniężne z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

„Parytet wymiany akcji wynosi około 25%/75% czyli jeden do trzech. Z tym, że ok. 75% akcji CR Media Consulting S.A. zostanie wniesionych aportem do IGroup, w zamian za akcje nowej emisji w ramach oferty zamkniętej, a ok. 25% zostanie nabytych za gotówkę, pochodzącą z nowej emisji publicznej. Łącznie emisja gotówkowa, przy założeniu obecnych kursów akcji IGroup S.A., wyniesie około 100 mln zł, z czego około 40% zostanie przeznaczone na zakup akcji CR Media Consulting S.A. od Baring CEF Investments VI Ltd, a około 60% na rozwój nowotworzonej grupy kapitałowej. Zakończenie transakcji planowane jest na przełom listopada i grudnia 2006r., a cele emisji zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Wspólna strategia jest już wdrażana, a jej efekty są widoczne w wielu projektach opartych na synergii zasobów obu spółek” – mówi Jerzy Jędrzejczyk, Prezes Zarządu Internet Group S.A

„Po przeprowadzeniu transakcji największym akcjonariuszem, posiadającym około 30% akcji Internet Group S.A. będzie ClearRange Media Consulting BV, Baring CEF Investments VI Ltd zostanie posiadaczem około 15% udziałów, a Prezes Zarządu Internet Group S.A. Pan Jerzy Jędrzejczyk zostanie właścicielem niecałych 10% udziałów.” – informuje Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu CR Media Consulting S.A.

„Nie uwzględniając realizacji celów planowanej emisji gotówkowej i prognoz Internet Group S.A., CR Media Consulting S.A. w tym roku przewiduje obroty przekraczające 168 mln zł i EBIDTA 7.8 mln zł. Prognozy na 2007r. zakładają wypracowanie przychodów na poziomie 210 mln zł i 12 mln zł EBIDTA, a na 2008r. 250 mln zł obrotów i 21 mln zł EBIDTA. Prognozy uwzględniają zakładane przychody z wdrażanych właśnie projektów z obszaru mediów online, ale z wyłączeniem działalności e-marketingowej i m-marketingowej.” – dodaje Ryszard Wojciechowski.

W wyniku oferty zamkniętej, oferty publicznej oraz sprzedaży akcji CR Media Consulting S.A., Internet Group S.A. będzie 100% akcjonariuszem tej spółki.

www.igroup.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top