Internet ważniejszy dla dziennikarzy

Internet stał się podstawowym narzędziem pracy polskich dziennikarzy, którzy mają do niego dostęp. Internet stał się bowiem źródłem informacji najczęściej przez nich wykorzystywanym – wynika z pierwszego w Polsce badania on-line dziennikarzy przeprowadzonego przez agencję public relations BCA S.A. i agencję badawczą ARC Rynek i Opinia.

Niemal wszyscy dziennikarze biorący udział w badaniu (99%) zadeklarowali, że korzystają z Internetu jako źródła informacji. Co trzeci ankietowany (30,5%) traktuje Internet jako najważniejsze źródło informacji. Większe znaczenie dla dziennikarzy mających dostęp do Internetu mają tylko własne źródła informacji (38,1%). Zdecydowana większość ankietowanych dziennikarzy (88,6%) stwierdziło, że ich praca byłaby trudna bez Internetu. Badanie przeprowadzono metodą on-line survey.

Zaproszeni do badania poprzez pocztę elektroniczną dziennikarze, wypełniali ankiete WWW (ankieta online). Badanie zrealizowano w dniach 29.10. – 13.11. 2001 r. na próbie 105 dziennikarzy z całej Polski pracujących we wszystkich typach mediów (prasa, radio, telewizja, Internet). Wzięli w niej udział tylko ci dziennikarze, którzy mają dostęp do sieci oraz korzystają z poczty elektronicznej.

„Dziennikarstwo się zmienia. Dla wielu dziennikarzy wykonywanie tego zawodu jest zupełnie inne, niż w czasach kiedy nie było Internetu” – powiedziała Katarzyna Kamińska z Zespołu Nowych Technologii agencji BCA S.A. i dodała – „Nie tylko powstał nowy typ dziennikarstwa internetowego. Obecnie także większość dziennikarzy tradycyjnych mediów, prasy, radia i telewizji, nie wyobraża sobie swej pracy bez Internetu. To oznacza inne potrzeby tych dziennikarzy. W naszym badaniu chcieliśmy te potrzeby poznać, aby wyjść im naprzeciw”.

Dla większości (57%) uczestników badania przeprowadzonego przez BCA S.A. i ARC Rynek i Opinia Internet jest równie wiarygodnym źródłem informacji, jak inne. Co piętnasty badany (6.7%) uważa Internet za najbardziej wiarygodne źródło. Z drugiej strony ponad trzy razy więcej dziennikarzy (22%) jest przeciwnego zdania stwierdzając, że inne media są bardziej wiarygodnymi źródłami.

Wśród dziennikarzy mężczyźni częściej niż kobiety opierają się na Internecie, jako najważniejszym źródle informacji. Kobiety natomiast częściej niż mężczyźni deklarują, że najważniejszym źródłem informacji jest dla nich prasa. Generalnie zaś dziennikarze prasowi w większym stopniu niż dziennikarze internetowi opierają się na własnych kontaktach.

Polscy dziennikarze najczęściej wykorzystują Internet do korespondencji ze swymi źródłami informacji (90,5%), przygotowania materiałów do publikacji lub emisji (83%) albo znajdowania ciekawych informacji, które można wykorzystać (75%). Sześciu na dziesięciu badanych właśnie w Internecie szuka pomysłów na materiały do publikacji lub emisji. Dwóch na trzech dziennikarzy korzysta z Internetu do obserwacji działań konkurencji i innych mediów. Częściej robią to dziennikarze, niż dziennikarki, zwłaszcza ci pracujący w na co dzień w mediach internetowych.

Ponad połowa dziennikarzy (53%) już wykorzystywała Internet do przeprowadzania wywiadów. Co piąty uczestniczył już w konferencji prasowej on-line. Co trzeci (31%) ankietowany spodziewa się wziąć udział w takiej konferencji w ciągu najbliższego roku.

Najchętniej odwiedzane przez ankietowanych polskojęzyczne serwisy to: Onet (80% uczestniczących w badaniu dziennikarzy stwierdziło, że korzysta z tej witryny), gazeta.pl (65%) i wyborcza.pl (43%). Najpopularniejszym newsletterem jest dziennik.pap.pl, którego subskrypcję deklaruje więcej niż jedna czwarta badanych (27%). Niewiele mniej popularny jest newsletter biznesnet.pl (24%). Co piąty ankietowany (20%) subskrybuje newsletter przygotowywany przez reporter.pl. Z zagranicznych serwisów najczęściej wykorzystywane są witryny anglojęzyczne: yahoo.com (52%), cnn.com (50%) i reuters.com (36%).

http://www.bca.pl/
http://www.arc.com.pl/

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top