Kodeks dobrych praktyk e-mail marketingu

Interactive Advertising Bureau Polska (IAB Polska) przyjęło właśnie Kodeks dobrych praktyk e-mail marketingu. Jest to wspólne opracowanie członków grupy roboczej, do której należą agencje  e-mail marketingowe, domy mediowe oraz wydawcy wykorzystujący aktywnie pocztę elektroniczną jako kanał komunikacji marketingowej.

Celem powstania dokumentu było stworzenie jasnych i precyzyjnych reguł, do których powinny stosować się wszystkie podmioty oferujące i wykorzystujące e-mail marketing w działaniach promocyjnych. Jego przyjęcie przyczynić ma się do zwiększenia zaufania do poczty elektronicznej jako medium. Przez fakt, że odbiorcy będą otrzymywać więcej precyzyjnie sformułowanych i zaadresowanych wiadomości od podmiotów, którym faktycznie powierzyli swoje adresy e-mail. Ponadto dokument określa procedury dopisywania i wypisywania odbiorców z list mailingowych, określa warunki współpracy pomiędzy marketerami  a wydawcami w obszarze zleconych wysyłek e-mailingu, a także definiuje wskaźniki skuteczności kampanii newsletterowych i mailingowych.

– Jesteśmy przekonani, że zapisy dokumentu dobrych praktyk sprawią, że ludzie będą otrzymywać mniej niezamówionych wiadomości i łatwiej będzie im odróżnić newslettery oraz mailingi reklamowe od zwykłego spamu – mówi Krzysztof Dębowski, szef grupy roboczej e-mail marketingu w IAB Polska i dyrektor zarządzający SARE. – Przyczyni się on też z pewnością do uproszczenia współpracy na linii agencja-marketer-wydawca, a wszystko to przełoży się na jeszcze lepsze wyniki kampanii e-mail marketingowych – dodaje Dębowski.

Promowane przez IAB oraz firmy stowarzyszone w ramach grupy roboczej e-mail marketingu zapisy dokumentu dobrych praktyk wprowadzają istotne rozróżnienie dwóch rodzajów wysyłek: newsletterów oraz mailingów reklamowych.

– Całość przyjętych zapisów przyczyni się do bardziej pozytywnego nastawiania konsumentów do zamówionych reklam otrzymywanych drogą mailową. Dlatego właśnie e-mail marketing stosowany wedle zasad opisanych w niniejszym dokumencie jest tak skuteczny  – powiedział Jacek Wownysz, koordynator grup roboczych w IAB Polska. – Uważamy, że opracowanie i wdrożenie dobrych praktyk e-mail marketingu jest działaniem nie tylko w interesie konsumentów, ale przede wszystkim w interesie rynku. Dlatego właśnie dokument w tej formie został pozytywnie zaopiniowany i zalecamy stosowanie jego reguł – przekonuje Wownysz.

Dokument dobrych praktyk e-mail marketingu IAB Polska (pdf) można pobrać: na tej stronie.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top