Menedżerowie odczuli skutki kryzysu

Wyniki najnowszych badań w ramach programu Talent Club pokazują, że 36% menedżerów w Polsce traktuje kryzys jako zagrożenie w rozwoju kariery zawodowej, a aż 27% – obawia się utraty pracy. Z drugiej strony, prawie co ósmy przebadany respondent deklaruje mobilizację i wzrost efektywności pracy, by wspomóc pracodawcę w tych ciężki czasach.

Menedżerowie zostali zapytani za pośrednictwem ankiet badawczych na stronie www.talentclub.pl czy odczuwają skutki kryzysu gospodarczego oraz czy zawirowania na rynku finansowym wpłynęły na ich pracę i zarobki.

„36% respondentów obawia się, iż międzynarodowy kryzys gospodarczy obejmujący także Polskę, wpłynie negatywnie na ich sytuację zawodową. Aż 27% badanych przyznało, że obawia się utraty pracy” – powiedziała Anna Wilk, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert programu Talent Club.

Niewiele ponad połowa badanych (54%) jest przekonana, że kryzysowa sytuacja gospodarcza nie wpłynie na ich zarobki, natomiast 30% respondentów jest zdania, że ich zarobki się obniżą. Co ciekawe prawie co piąty menedżer (16% odpowiedzi) biorący udział w badaniu mimo pogarszającej się sytuacji na rynku w najbliższym czasie, oczekuje wzrostu swojego wynagrodzenia.

„Analiza badania pokazała, iż zajmowane stanowisko nie ma wpływu na opinie respondentów
na temat ich zarobków w czasach kryzysu. Wyniki wskazują również, że menedżerowie traktują spowolnienie gospodarcze w Polsce jako zagrożenie w rozwoju kariery zawodowej, niezależnie od zajmowanego miejsca w organizacji” – podkreśla Anna Wilk.

Osoby biorące udział w badaniu Talent Club zadeklarowały różne zaangażowanie w wykonywaną przez siebie pracę. Aż 11% ankietowanych stwierdziło, że są efektywni w pracy na 50% swoich możliwości. Jedynie 21% respondentów określiło swoje zaangażowanie w obowiązki służbowe wynikające z zajmowanego stanowiska na 100%. Natomiast 15% badanych wykonuje pracę powyżej 100% swoich możliwości.

Na pytanie: Czy zwiększyłbyś/abyś swoją efektywność w pracy aby zniwelować zagrożenia ograniczające działalność twojej firmy w czasie kryzysu? Zdecydowana większość respondentów zadeklarowała aktywną postawę i chęć działania w trudnych czasach kryzysu. Taką odpowiedź wybrało 79% respondentów (45% zdecydowanie tak; 34% raczej tak). Postawę pasywną zdeklarowało jedynie 8% badanych (2% zdecydowanie nie; 6% zdecydowanie tak).

„Odpowiedzi menedżerów, którzy wzięli udział w badaniu Talent Club mogą sugerować, że na co dzień nie wykorzystujemy w pełni swoich możliwości. Jednakże w sytuacji kryzysowej pracownicy są gotowi zmobilizować się do efektywniejszej pracy, aby wspomóc firmę, w której działają – i przetrwać trudne czasy” – powiedział Marek Smolarz, Dyrektor Generalny firmy Diners Club Polska, która bezpłatnie udostępnia wyniki badań przeprowadzonych w ramach Talent Club.

www.talentclub.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top