Polski Menedżer 2008 – kwalifikacje, zarobki, sukces

Zakończyła się pierwsza edycja badań wśród polskiej kadry menedżerskiej w ramach programu Talent Club, którego organizatorem i pomysłodawcą jest firma Diners Club Polska. Menedżer w Polsce to pracownik efektywny, zadowolony z pracy, ale słabo opłacany. O ile musi wzrosnąć płaca, aby zdecydował się na zmianę pracodawcy?

Wyniki raportu „Polski Menedżer 2008 – kwalifikacje, zarobki, sukces” wskazują, że dla prawie 73% badanych menedżerów decydujący wpływ na zmianę miejsca zatrudnienia mógłby mieć wzrost wynagrodzenia maksymalnie o 50% wysokości ich obecnej pensji.

Wysoka efektywność, za niska płaca
Ponad 58% menedżerów bardzo pozytywnie ocenia efektywność swojej pracy. Co czwarty respondent uważa, że ich praca przynosi wystarczające efekty, a 14% badanych wskazało, że wykonuje swoją pracę przy stuprocentowowym zaangażowaniu i efektywności. Co ciekawe, 83% pracowników na kierowniczych i menedżerskich stanowiskach gotowa jest dodatkowo zwiększyć efektywność swojej pracy w zamian
za wyższe wynagrodzenie.

„Polska kadra menedżerska nie jest zadowolona ze swoich zarobków. Można wręcz powiedzieć, że menedżerowie czują się niedocenieni. Nie chcą zwiększać swojej efektywności bez wzrostu wynagrodzenia. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na specjalistów i utalentowaną kadrę menedżerską, firmy często muszą modyfikować politykę i system płac” – powiedział Marek Smolarz Dyrektor Generalny firmy Diners Club Polska, która udostępniła wyniki badania Talent Club.

(Nie)lojalni
Potwierdza się panująca w społeczeństwie opinia, że najważniejsze są zarobki. Aż 89 % badanych przyznała, że ważnym czynnikiem decydującym o zamianie pracodawcy były wyższe zarobki. Kolejnymi istotnymi czynnikami są awans stanowiskowy (83% odpowiedzi) i lepsze relacje ze współpracownikami, czyli lepsza atmosfera w pracy (82%). Dla prawie 73% respondentów wzrost wynagrodzenia maksymalnie o 50% wysokości ich obecnej pensji, mógłby mieć decydujący wpływ na zmianę miejsca zatrudnienia. Tylko 18% respondentów deklaruje, że aby zmienić pracodawcę ich płace musiałby wzrosnąć o minimum 100% w stosunku do obecnego wynagrodzenia.

Cechy polskich menedżerów
Prawie 95% respondentów badania wskazało, że najważniejszą cechą dobrego menedżera jest umiejętność zarządzania ludźmi. Wśród pożądanych cech menedżerów respondenci podali także zdolności interpersonalne (ponad 90% odpowiedzi), kreatywność (87% odpowiedzi) oraz elastyczność
w podejściu do rozwiązywania problemów (85% respondentów). Dobry menedżer musi być także gotowy do podejmowania ryzyka w biznesie (79% respondentów) oraz mieć odpowiednie doświadczenie zawodowe – taką odpowiedź wskazało prawie 80% osób.

„Interesujący jest fakt, że ankietowani jako zbędne ocenili cechy powszechnie uważane, za pożądane wśród menedżerów. Mam tu na myśli umiejętność manipulowania, autorytarne rozwiązywanie problemów oraz bezwzględność w dążeniu do celu” – wyniki badań komentuje Marek Smolarz, Dyrektor Generalny firmy Diners Club Polska.

Badanie w ramach programu Talent Club zostało przeprowadzone metodą ankiet internetowych zamieszczonych na stronie www.talentclub.pl w miesiącach maj – październik 2008 r. W badaniu łącznie wzięło udział 1 657 respondentów, uczestników programu Talent Club. Dodatkowo, na stronie www.talentclub.pl można bezpłatnie skorzystać z kursów e-learningowych, zbadać swoje kompetencje menedżerskie oraz rozwiązać różnego rodzaju testy podnoszące kwalifikacje i umiejętności.

Wpisy promowane

  • Jak wysłać paczkę do Niemiec?
    Niemcy to ponad 83-milionowy kraj, który jest największym sąsiadem, a zarazem jednym z największych partnerów handlowych Polski. Nasza gospodarka jest ...
  • Dealer samochodów – jak wybrać najlepszego?
    Zakup samochodu to duża inwestycja, dlatego przed podpisaniem umowy warto poświęcić trochę czasu na znalezienie najlepszej oferty. Nie chodzi tutaj ...

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry