Polski Menedżer 2008 – kwalifikacje, zarobki, sukces

Zakończyła się pierwsza edycja badań wśród polskiej kadry menedżerskiej w ramach programu Talent Club, którego organizatorem i pomysłodawcą jest firma Diners Club Polska. Menedżer w Polsce to pracownik efektywny, zadowolony z pracy, ale słabo opłacany. O ile musi wzrosnąć płaca, aby zdecydował się na zmianę pracodawcy?

Wyniki raportu „Polski Menedżer 2008 – kwalifikacje, zarobki, sukces” wskazują, że dla prawie 73% badanych menedżerów decydujący wpływ na zmianę miejsca zatrudnienia mógłby mieć wzrost wynagrodzenia maksymalnie o 50% wysokości ich obecnej pensji.

Wysoka efektywność, za niska płaca
Ponad 58% menedżerów bardzo pozytywnie ocenia efektywność swojej pracy. Co czwarty respondent uważa, że ich praca przynosi wystarczające efekty, a 14% badanych wskazało, że wykonuje swoją pracę przy stuprocentowowym zaangażowaniu i efektywności. Co ciekawe, 83% pracowników na kierowniczych i menedżerskich stanowiskach gotowa jest dodatkowo zwiększyć efektywność swojej pracy w zamian
za wyższe wynagrodzenie.

„Polska kadra menedżerska nie jest zadowolona ze swoich zarobków. Można wręcz powiedzieć, że menedżerowie czują się niedocenieni. Nie chcą zwiększać swojej efektywności bez wzrostu wynagrodzenia. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na specjalistów i utalentowaną kadrę menedżerską, firmy często muszą modyfikować politykę i system płac” – powiedział Marek Smolarz Dyrektor Generalny firmy Diners Club Polska, która udostępniła wyniki badania Talent Club.

(Nie)lojalni
Potwierdza się panująca w społeczeństwie opinia, że najważniejsze są zarobki. Aż 89 % badanych przyznała, że ważnym czynnikiem decydującym o zamianie pracodawcy były wyższe zarobki. Kolejnymi istotnymi czynnikami są awans stanowiskowy (83% odpowiedzi) i lepsze relacje ze współpracownikami, czyli lepsza atmosfera w pracy (82%). Dla prawie 73% respondentów wzrost wynagrodzenia maksymalnie o 50% wysokości ich obecnej pensji, mógłby mieć decydujący wpływ na zmianę miejsca zatrudnienia. Tylko 18% respondentów deklaruje, że aby zmienić pracodawcę ich płace musiałby wzrosnąć o minimum 100% w stosunku do obecnego wynagrodzenia.

Cechy polskich menedżerów
Prawie 95% respondentów badania wskazało, że najważniejszą cechą dobrego menedżera jest umiejętność zarządzania ludźmi. Wśród pożądanych cech menedżerów respondenci podali także zdolności interpersonalne (ponad 90% odpowiedzi), kreatywność (87% odpowiedzi) oraz elastyczność
w podejściu do rozwiązywania problemów (85% respondentów). Dobry menedżer musi być także gotowy do podejmowania ryzyka w biznesie (79% respondentów) oraz mieć odpowiednie doświadczenie zawodowe – taką odpowiedź wskazało prawie 80% osób.

„Interesujący jest fakt, że ankietowani jako zbędne ocenili cechy powszechnie uważane, za pożądane wśród menedżerów. Mam tu na myśli umiejętność manipulowania, autorytarne rozwiązywanie problemów oraz bezwzględność w dążeniu do celu” – wyniki badań komentuje Marek Smolarz, Dyrektor Generalny firmy Diners Club Polska.

Badanie w ramach programu Talent Club zostało przeprowadzone metodą ankiet internetowych zamieszczonych na stronie www.talentclub.pl w miesiącach maj – październik 2008 r. W badaniu łącznie wzięło udział 1 657 respondentów, uczestników programu Talent Club. Dodatkowo, na stronie www.talentclub.pl można bezpłatnie skorzystać z kursów e-learningowych, zbadać swoje kompetencje menedżerskie oraz rozwiązać różnego rodzaju testy podnoszące kwalifikacje i umiejętności.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry