Portret m-konsumenta: raport z mobilnych zakupów

Jak wygląda sprzedaż wielokanałowa? Jakie urządzenia towarzyszą klientom w procesie zakupowym? Odpowiedzi na te oraz inne pytania można znaleźć w nowym raporcie Izby Gospodarki Elektronicznej, który poświęcony jest m-commerce. Raport wykonał na zlecenie e-Izby Mobile Institute.

Zgodnie z wynikami badania „M-commerce. Kupuję mobilnie” smartfon do celów zakupowych wykorzystuje 25% respondentów, z tabletu w tym celu korzysta 12%. Najczęściej korzystamy z nich w domu (83% wskazań), w drodze do pracy bądź podróży (44%) oraz w miejscu aktywności zawodowych (37%). Co ciekawe, aż 21% konsumentów używa już urządzeń mobilnych w rozmaitych punktach sprzedaży, w tym w sklepach, czy restauracjach.

raport

Za pomocą urządzeń mobilnych najczęściej dokonujemy zakupów z kategorii elektronika (42%) badanych, produkty z kategorii moda wybiera 39% respondentów, a kosmetyki wskazało 29% konsumentów.

Aż 55% badanych wskazało, że kupuje te same marki omnichannelowo tzn. w więcej niż jednym kanale sprzedaży – offline, online i mobile. Za pomocą wielu kanałów najczęściej wybieramy elektronikę – 46%, produkty z kategorii moda – 41%, oraz kosmetyki – 34% badanych.

Preferencje zakupowe w podziale na płeć odpowiadają ogólnym skłonnościom zakupowym kobiet i mężczyzn w poszczególnych branżach – mężczyźni wielokanałowo najczęściej kupują produkty z kategorii elektronika – 53%, i motoryzacja – 32%, a kobiety wybierają branżę mody – 52%, oraz kosmetyki – 47%.

Konsumenci kupujący wielokanałowo wydają więcej na produkty z branży elektronika, kosmetyki i produkty spożywcze niż osoby dokonujące zakupów w jednym kanale, co ciekawe dla branży moda obserwujemy odwrotny trend.

Kupowanie wielokanałowe to trend, który będzie się nasilał wraz z popularyzacją zakupów w sieci. Współczesny konsument, wyposażony w urządzenia mobilne i ze stałym dostępem do internetu, chce móc kupować o każdej porze. Rano, w drodze do pracy rozpoczyna poszukiwania ulubionego produktu, by wieczorem, w zaciszu domowym dokonać wyboru na laptopie czy tablecie. Rosnący udział wielokanałowości w handlu elektronicznym to również podpowiedź dla e-sklepów, które chcąc budować swoją przewagę na rynku powinny obserwować oczekiwania e-konsumentów, a następnie na nie odpowiadać – powiedziała Patrycja Sass-Staniszewska, członek zarządu w Izbie Gospodarki Elektronicznej.

Widać już wyraźnie na rynku postępującą profesjonalizację konsumentów, którzy są coraz bardziej wymagający. Wystarczy spojrzeć, ile w badaniu zidentyfikowali i wskazali konkretnych wymagań, dotyczących funkcjonalności sklepu, bądź aplikacji mobilnej. Są też pragmatyczni. Mając do dyspozycji nowe technologie mobilne, chcą dokonywać zakupów wygodnie i niezależnie od kanału sprzedażowego być traktowani jako ten sam indywidualny, wartościowy klient. Konsumenci w ramach projektu „M-commerce. Kupuję mobilnie” podzielili się z nami wieloma spostrzeżeniami i wyraźnie określili swoje oczekiwania wobec sklepów, chociażby z tego powodu warto zagłębić się w lekturę raportu – dodała Katarzyna Czuchaj-Łagód, dyrektor zarządzający Mobile Institute.

Celem badania, którego wyniki zaprezentowano w raporcie „M-commerce. Kupuję mobilnie” było zbadanie ścieżek zakupowych polskich konsumentów oraz wykorzystania w tym zakresie urządzeń mobilnych. Celem badania była również edukacja sklepów działających na polskim rynku, w zakresie konstruowania oferty i prowadzenia komunikacji tak, by odpowiadała aktualnym potrzebom nowoczesnych konsumentów. W raporcie została również poruszona kwestia penetracji i wykorzystania zakupowego różnych urządzeń, zjawiska zakupów wielokanałowych a także show-roomingu. Czytelnicy raportu odnajdą w nim informacje na temat nowoczesnego konsumenta, jego wymagań w zakresie rozwiązań zakupowych a także wydatków w różnych kanałach sprzedaży.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1500 respondentów, w wieku 15 lat i więcej. Dane zbierano od 20 kwietnia do 15 maja 2015 r. To pierwsze badanie w Polsce, do przeprowadzenia którego wykorzystano nie tylko responsywne ankiety CAWI, ale również takie kanały jak e- i m-sklep, konta społecznościowe, mailingi i newslettery, a także fizyczne punkty sprzedaży. W raporcie przeanalizowano też opinie i zachowania 5452 realnych klientów sklepów partnerskich, które wzięły udział w inicjatywie badawczej: Amico, Bdsklep.pl, Castorama, Fly.pl, Kazar, Knowledge Brasserie, Mytravel.pl.

Więcej informacji w raporcie „M-commerce. Kupuję mobilnie”.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top