Powstała fundacja wspierająca obrót bezgotówkowy

Opublikowano: 7 września 2017. Kategoria: Rynek. Tagi:

Fundacja Polska Bezgotówkowa została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, co oznacza formalne rozpoczęcie działalności. Głównym zadaniem nowego podmiotu będzie realizacja Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, przygotowanego przez sektor finansowy przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Do Zarządu Fundacji powołani zostali dr Mieczysław Groszek jako prezes zarządu i dr Paweł Widawski jako wiceprezes zarządu.

Powołanie Fundacji Polska Bezgotówkowa jest wspólną inicjatywą podmiotów sektora finansowego uczestniczących w krajowym rynku płatności kartowych (tj. banki, jako wydawcy kart, agenci rozliczeniowi oraz wiodące na polskim rynku organizacje płatnicze VISA i MasterCard, przy udziale Związku Banków Polskich). Inicjatywa ta wpisuje się w realizację założeń programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, będącego częścią rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), a jej głównym celem jest podniesienie poziomu akceptacji płatności bezgotówkowych w Polsce. Formalne porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego zostało podpisane 12 czerwca 2017r. przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów, Związek Banków Polskich oraz organizacje płatnicze Visa i Mastercard.

Ideą Programu jest wypracowanie i wprowadzenie instrumentów wsparcia dla polskich przedsiębiorców (głównie mikro- i małych przedsiębiorstw), którzy do tej pory nie zapewniali w swoich placówkach handlowych możliwości realizacji płatności bezgotówkowych. Realizacja programu będzie polegać między innymi na poszerzeniu zakresu budowy infrastruktury akceptacji płatności bezgotówkowych – ambicją sygnatariuszy Porozumienia jest instalacja dodatkowo nawet 600 tys. terminali w ciągu 3 lat. Instalacja nowych terminali przełożyć ma się na zwiększenie udziału płatności bezgotówkowych w polskiej gospodarce nawet do poziomu 80 procent w ciągu najbliższych kilku lat (taki poziom notowany jest obecnie w Szwecji). W Program wbudowane zostały instrumenty monitorowania i kontroli realizacji przez przedsiębiorców zasady zrównania obydwu form płatności.

Program finansowany będzie przez banki – wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacje płatnicze VISA i MasterCard.

Celem tego wspólnego przedsięwzięcia banków, Ministerstwa, agentów rozliczeniowych i organizacji płatniczych są przede wszystkim korzyści w skali makroekonomicznej dla polskiej gospodarki, płynące ze wzrostu obrotu bezgotówkowego. Tylko dzięki dostępności płatności cyfrowych możliwe jest podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki, opartej na innowacjach – powiedział Mieczysław Groszek.

Program jest pionierską i unikalną na skalę globalną inicjatywą integrującą działania uczestników rynku płatności bezgotówkowych Przed Fundacją Polska Bezgotówkowa, jako organizacją non-profit, stoi zadanie operacyjnego zarządzania Programem przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji podstawowych założeń przyświecających jego utworzeniu.

Dawid ZarazińskiPowstała fundacja wspierająca obrót bezgotówkowy

Podziel się!

O autorze

Dawid Zaraziński

Redaktor naczelny e-biznes.pl. Twórca Instytutu Kontekstów Pracy, który dostarcza wiedzy i inspiracji w szeroko rozumianym temacie pracy. Wcześniej kierownik think tanku biznesowo-technologicznego „How To Do IT” i redaktor prowadzący internetową odsłonę magazynu „Harvard Business Review Polska”. Aktywny na LinkedIn i Twitterze.