Raport BaseLinker: W styczniu Polski e-commerce w lepszej kondycji, niż przed rokiem

Analitycy platformy BaseLinker– największego w regionie CEE systemu do zarządzania i automatyzacji sprzedaży online opracowali właśnie najnowszy odczyt BaseLinker Index. W styczniu 2024 r. wskaźnik kondycji polskiego e-commerce wyniósł 121 punktów. Indeks ten bazuje na danych o sprzedaży prowadzonej przez 3 tys. firm handlujących za pośrednictwem platformy BaseLinker, odpowiadających za znaczną część obrotów polskiego e-commerce. Wartość bazowa – na poziomie 100 pkt, będąca punktem odniesienia do odczytów indeksu w kolejnych miesiącach, została ustalona na bazie danych o sprzedaży ze stycznia 2022 r. Najnowszy BaseLinker Index jest wyraźnie niższy niż w grudniu 2023 – przed miesiącem wynosił on rekordowe 140 pkt.

Podobnie jak w poprzednim roku wartościowo sprzedaż w styczniu była zdecydowanie słabsza niż w grudniu. Jednak tegoroczny spadek sprzedaży o 13 proc. był wyraźnie niższy niż ubiegłoroczny, kiedy wynosił aż 18 proc. W naszych danych widzimy też spowolnienie wzrostu średniej wartości koszyka między styczniem 2023 r. a styczniem 2022 r. wartość koszyka wzrosła o 8 proc. – w tym roku między styczniem 2024 r. a styczniem 2023 r. wzrost ten wyniósł jedynie 1 proc. – komentuje Łukasz Juśkiewicz, Head of Strategy w BaseLinker.

Z przeanalizowanych i zagregowanych w BaseLinker Index danych wynika, że w styczniu 2024 r. (licząc r./r.) firmy uwzględnione w indeksie zwiększyły poziom sprzedaży o 7,9 proc., powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 6,8 proc. Średnia wartość ich koszyka wzrosła o 1 proc. Sprzedaż w styczniu była o 13,4 proc. niższa niż w grudniu, a odpowiadał za to spadek liczby zamówień o 16,8 proc. (m./m.) rekompensowany częściowo wzrostem średniej wartości zamówienia (z 179,1 zł w grudniu do 186,4 zł w styczniu).

Raport BaseLinker: W styczniu Polski e-commerce w lepszej kondycji, niż przed rokiem 1

Ponownie potwierdza się kluczowa rola sprzedaży za granicę, napędzająca polski e-handel. Wartość sprzedaży cross-border od grudnia 2022 r. wzrosła o niemal 13 proc., przy wzroście sprzedaży krajowej w tym samym okresie o zaledwie 0,6 proc.

Styczeń w handlu to zazwyczaj czas spowolnienia i okazja dla branży do złapania oddechu po czwartym kwartale – konsumenci po listopadowo-grudniowym szale zakupów, na początku roku raczej stronią od dużych zakupów. Te dane znajdują potwierdzenie w indeksie – wprawdzie w porównaniu do wyników z grudnia tradycyjnie zauważamy spadek liczby zamówień, jednak wyniki stycznia wykazują już znaczny wzrost r/r. Rynek handlu online w ujęciu rocznym pozostaje wciąż na fali wzrostu, dlatego nadal możemy mówić o wzroście rynku e-commerce w Polsce, w szczególności platform marketplace – mówi Katarzyna Kierach z ERLI.

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top