Raport Interactions „Mobile Marketing w Polsce”

Międzynarodowa sieć reklamy Interactions przedstawiła raport „Mobile Marketing w Polsce 2014 – postrzeganie i potencjał rozwoju”. W raporcie znajdziemy odpowiedzi na pytania dotyczące potencjału, barier i przyczyn wzrostu.

Zrzut ekranu 2014-06-04 o 09.05.08Zdecydowana większość ankietowanych (86 proc.) osób zauważa, że znaczenie marketingu w rynku mobilnym będzie rosnąć. Co ciekawe, wśród badanych dominuje przekonanie, że popularne formy reklamy niekoniecznie są skuteczne. Na pytanie „Jakie są najpopularniejsze formy mobile marketingu”, większość osób wskazała SMS/MMS (69 proc.), formy statycznej reklamy (43 proc.) oraz wyszukiwanie mobilne (33 proc.).

Osoby biorące udział w badaniu wyraźnie określiły główne bariery w rozwoju mobile marketingu. I tak najistotniejszym czynnikiem spowalniającym jest ograniczona liczba mobilnych wersji stron internetowych, następnie mała prędkość przesyłu danych mobilnych oraz ich względnie wysokie ceny. Co ciekawe, skuteczność komunikacji (niska responsywność), efektywność kosztowa czy stopień interakcji nie są przez respondentów postrzegane jako istotna przeszkoda. Badani widzą natomiast szansę na rozwój mobile marketingu w coraz niższych cenach urządzeń, rozwoju m-commerce i nowych technologiach emisji reklam.

[pullquote type=”right”]Najistotniejszym czynnikiem spowalniającym jest ograniczona liczba mobilnych wersji stron internetowych[/pullquote]Raport został opracowany na podstawie sondażu, jaki sieć Interactions Europe przeprowadziła wśród marketerów (dyrektorzy marketingu, dyrektorzy komunikacji marketingowej lub specjaliści ds. komunikacji online), domów mediowych (planerzy online), agencji interaktywnych, wydawców oraz brokerów reklamy online. Badanie miało postać anonimowego sondażu internetowego, który przeprowadzono na wybranej próbie 266 osób w okresie od 3 kwietnia do 9 maja 2014 roku.

Raport „Raport Mobile Marketing” można pobrać z naszych stron.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry