Rusza LabStar – program dla start-upów od WP

Wirtualna Polska szuka partnerów biznesowych wśród osób, które mają idee, ale brak im wystarczających środków finansowych, wsparcia technologicznego oraz biznesowego, by je wdrożyć i realizować.

Rusza LabStar - program dla start-upów od WP 1LabStar to program dla start-upów, ukierunkowany na budowanie innowacyjnych usług internetowych. Szukamy osób, które mają interesujące pomysły i zechcą je realizować 
z WP. Dajemy nie tylko do 200 tys. zł w gotówce na finansowanie realizacji pomysłu oraz do 750 tys. złotych w świadczeniach reklamowych, ale, co równie istotne, gwarantujemy wsparcie technologiczne i backoffice’owe, m.in. w kwestiach prawnych oraz księgowych – mówi Marcin Pokojski, jeden z Koordynatorów Programu.

Kulminacyjnym punktem konkursu jest podpisanie umowy z laureatami i powołanie do życia spółek, w których pomysłodawcy będą mieli udziały większościowe, a co za tym idzie, w ich rękach pozostawimy rzeczywisty wpływ na całość realizacji pomysłu i działania spółki – dodaje Andrzej Kiesz, współodpowiedzialny za program.

Na etap I składają się: przyjmowania zgłoszeń oraz wybór półfinalistów.
Zgłoszenia, składane indywidualnie lub w zespołach (liczących od 1 do 3 osób), należy wysyłać za pomocą specjalnego formularza opublikowanego na stronie labstar.wp.pl do dnia 5 kwietnia 2011. Powinny się w nich znaleźć: krótki opis pomysłu na projekt oraz informacje na temat członków zespołu (o ile pomysł na projekt zgłaszany jest grupowo). Co ważne, uczestnik lub zespół może zgłosić dowolną liczbę projektów, przy czym dana osoba może być członkiem tylko jednego zespołu.
Kolejne kroki to prezentacja pomysłów przed Komisją Programową i wybór ok. 
10 półfinalistów (ogłoszenie wyników nastąpi 29 kwietnia).

Etap II także jest dwufazowy. Pierwsza odsłona, dopracowywanie pomysłów, trwa 
3 miesiące i odbywa się pod okiem mentorów – specjalistów branży Internet. To m.in. uszczegóławianie i weryfikacja założeń projektów, przygotowywanie prototypów, opracowywanie biznesplanów, itd. Drugą kończy prezentacja doprecyzowanych pomysłów na projekt przed Komisją Programową (jak w etapie I), a następnie wybór finalistów. Jednym 
z kryteriów wyboru jest np. opinia współpracującego z pomysłodawcą/ zespołem mentora.
Prezentacja dopracowanych przez półfinalistów pomysłów przewidziana jest na drugą połowę lipca 2011 r. WP ogłosi ostateczne wyniki najpóźniej dwa tygodnie od daty organizacji finału.

W III etapie, który ma przypaść na sierpień, następuje powołanie do życia spółek 
i rozpoczęcie współpracy. Po podpisaniu stosownych umów handlowych rozpocznie się okres wspólnego wdrażania pomysłu w życie.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top