Rynek domen w Polsce: Q2 2009 w raporcie NASK

Dział Domen NASK opublikował kolejny szczegółowy raport dotyczący rynku domen. Raport dotyczy drugiego kwartału 2009 roku.

Badany okres to wynik 1 438 023 aktywnych nazw domen w DNS, w czasie ostatnich 3 miesięcy liczba domen eksportowanych do DNS wzrosła o 67 081.

liczba-domen
rys: NASK, http://dns.pl/NASK_Q2_REPORT.pdf

Drugi kwartał 2009 roku, to trzeci najlepszy kwartał w historii NASK jeśli chodzi o ilości rejestracji nowych domen .pl, badanym okresie abonenci zarejestrowali 198 468 nazw domeny .pl. Liczba rejestracji w kolejnych miesiącach Q2 2009 jest podobna, a średnia liczba rejestracji dziennie to około 2 181. W okresie od kwietnia do czerwca 2009 odnotowano 134 240 rejestracji domen .pl, 46 477 rejestracji domen funkcjonalnych i 17 751 rejestracji domen regionalnych.

Poziom odnowień wyniósł około 62%, czyli nastąpił spadek o 4,2 punktów procentowych w stosunku do Q1 2009 roku. Niższy wskaźnik odnowień jest efektem promocji, które pozwalały zarejestrować domenę za darmo albo za symboliczną opłatą. Spora część zarejestrowanych w trakcie promocji domen nie zostaje przedłużona.

Większość domen .pl obsługiwanych jest przez Partnerów NASK. W Programie Partnerskim obecnie uczestniczy 112 partnerów: 85 reprezentuje rynek pierwotny, 22 rynek wtórny, 5 prowadzi działalność łączącą oba rynki. Nastąpiły niewielkie zmiany wśród Partnerów jednak niezmiennie wiodącymi podmiotami pozostają firmy Home.pl oraz NetArt, obsługujące łącznie 50% ogółu domen.

partnerzy

rys. NASK, http://dns.pl/NASK_Q2_REPORT.pdf

Home.PL i NetArt to zdecydowani liderzy, mający 26 i 24% rynku, przy jednoczesnym udziale HOME.PL w rynku rejestracji w wysokości 30%. Firma AZ.pl utrzymała swój 9% udział w rynku, wzrósł natomiast udział firmy Michau Enterprises z 3% do 4% dając jej awans na pozycje szóstą.

W drugim kwartale 2009 roku odnotowano 15 284 rejestracji DNT, dominujące podmioty na rynku DNT to Michau Enterprises – 33% oraz AZ.pl – 30%. W Q1 2009 liczba nowych rejestracji WLS (opcji) wynosiła 6 620, jednak w drugim kwartale już jedynie 3 279.Tu także dominuje Michau Enterprises z 58% udziałem w rynku, druga w kolejności jest AZ.pl, a na trzecim miejscu Varia.

Z kolei rynek parkowania domen w Polsce zdecydowanie zdominowała firma Name Drive z udziałem w rynku 67,5%, udział SEDO to 32,2% (Q1 2009: NameDrive 58,5% i SEDO 41,5%). Statystyki parkingu domen pokazują, że zaparkowanych jest 6,2% nazw domeny, ilość ta wzrosła w stosunku do pierwszego kwartału o 0,3 punktu procentowego.

http://dns.pl/NASK_Q2_REPORT.pdf

źródło: aznews.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top