Serwis internetowy dla naukowców na New Connect

Na warszawskim rynku NewConnect debiutuje spółka Index Copernicus International SA, będąca twórcą międzynarodowego serwisu pełniącego rolę platformy współpracy pomiędzy naukowcami oraz narzędzia dla firm i instytucji do szukania i weryfikacji naukowców do projektów badawczych.

Index Copernicus to globalny zamknięty serwis internetowy dla naukowców pełniący rolę systemu społecznościowo-informacyjnego Web 3.0, jak również wieloparametrycznego systemu analizy dorobku naukowców. Dzięki zastosowaniu opracowanej platformy „wirtualnych grup badawczych” – (ang. VRG – virtual research groups) umożliwia realną, międzynarodową współpracę naukowców przy projektach badawczych. Index Copernicus, wykorzystując chronioną patentami technologię algorytmów, jest również dostawcą syntetycznej informacji opartej na analizie dostępnej literatury, grantów badawczych, patentów oraz konferencji naukowych.

We współczesnym świecie dostęp do informacji i ich wymiana są kluczowymi elementami każdego przedsięwzięcia, jednakże ilość dostępnych danych sprawia, że trudno jest dotrzeć do rzeczy naprawdę istotnych. Innym niezmiernie ważnym czynnikiem jest bezpieczeństwo udostępniania danych. Index Copernicus stworzył w 1999 roku, i do dziś rozwija, bezpieczną platformę wymiany i wyszukiwania spersonalizowanych informacji  będącą przykładem społecznościowego serwisu nowej generacji Web 3.0, przeznaczonego dla naukowców. System jest dostępny tylko dla osób zarejestrowanych. W systemie mogą rejestrować się naukowcy, którzy chcą zaprezentować swoje osiągnięcia lub poszukują innych naukowców do współpracy.

Index Copernicus analizuje potencjał naukowca lub grupy naukowej w oparciu o 15 elementów aktywności zawodowej (metodologię tę Index Copernicus opatentował w USA). Pod uwagę bierze przede wszystkim aktywność badawczą i innowacyjną, taką jak wykonane granty lub przedłożone patenty, a także uzyskane tytuły i stopnie naukowe, członkostwo i pozycję zawodową      w instytucjach naukowych, prowadzenie doktorantów oraz czynny udział w kongresach i spotkaniach naukowych. Wieloparametryczna analiza dokonań naukowych znajduje coraz szersze zainteresowanie, zarówno w Unii Europejskiej, USA, jak i u nas w kraju. Na podstawie uzyskanych danych system tworzy unikalne rankingi naukowców i grup naukowych.

Pozostałe obszary działalności systemu to umożliwianie i organizacja wieloośrodkowej i międzynarodowej współpracy naukowej, także w zakresie badań naukowych, prowadzonych przez przemysł lub dla niego. Index Copernicus opracowuje i dostarcza każdemu z zarejestrowanych uczestników informacji, która potrzebna jest mu w codziennej pracy w postaci: literatury, zgłoszonych patentów, możliwości uzyskania grantu, wolnego miejsca pracy w grupie badawczej, laboratorium czy uniwersytecie – a wszystko jest dostosowane do potrzeb danego naukowca. Co ważne, w przypadku Index Copernicus to informacja znajduje zainteresowanego, a nie odwrotnie – po opisaniu swojego profilu zawodowego system wyszukuje informacje, które odpowiadają zainteresowaniom badawczym użytkownika. System rozwijany jest przez Index Copernicus od 1999 roku.

Index Copernicus specjalnie dla naukowców zaprojektował pakiet bezpłatnych usług, takich jak analiza własnego dorobku naukowego, wyszukiwanie współpracowników do projektów badawczych czy dostarczanie profilowanej informacji. Są też usługi odpłatne, np. udostępnianie zestawu narzędzi do przeprowadzania badań naukowych i rozliczania grantów, usługi świadczone instytucjom naukowym zamawiającym w systemie różnego rodzaju analizy oraz usługi świadczone instytucjom przemysłowym poszukującym narzędzi do zarządzania projektami badawczymi. Przykładem takiego zastosowania są badania kliniczne leków, które wymagają współpracy wielu lekarzy/badaczy                    z rożnych miast czy państw. Podsystem Copernicusa, zwany Wirtualnymi Grupami Badawczymi, zwiększa efektywność takich badań redukując ich koszty.

Index Copernicus może się pochwalić wieloma sukcesami, zarówno w kraju, jak i za granicą. Należy do nich między innymi umowa ze State University of New York czy firmą Beijing Guideline, która ma wyłączność na ocenę wartości naukowej uczonych w Chinach. W zeszłym roku Index Copernicus wykonał pierwsze badania kliniczne leków z wykorzystaniem technologii VRG. W przyszłości Copernicus spodziewa się przynajmniej potrojenia portfela zamówień. Z wersji testowej rozwiązań Copernicusa z zadowoleniem korzystają również unijne instytucje, odpowiedzialne za przyznawanie grantów na badania naukowe.

Potencjał rynku na świecie jest ogromny. Może on być oszacowany następującymi liczbami: amerykańska National Science Foundation podaje, że w USA wydatkowano w roku 2006 kwotę 323 miliardy USD na prowadzenie prac badawczych (R&D); w roku 2003 kraje azjatyckie wydały sumę 230 miliardów USD na prowadzenie prac badawczych (R&D); w samych Chinach przyrost nakładów na R&D wyniósł 17 mld USD, z 77 mld w 2003 do 94 mld USD w 2004 roku; w roku 2003, 25 krajów – obecnych członków Unii Europejskiej – wydało łącznie kwotę 210 miliardów USD na prowadzenie prac badawczych (R&D); w Unii Europejskiej w chwili obecnej przewidziane jest wydatkowanie 5% budżetu R&D na infrastrukturę naukową, której częścią są usługi oferowane przez Index Copernicus.

Index Copernicus oferuje różnorodne usługi. Obszarem działalności, który wygląda bardzo obiecująco, jest zarządzanie badaniami klinicznymi leków. Firma rozpoczęła swą działalność w tym segmencie rynku w zeszłym roku osiągając zysk 100.000 zł.

W 2007 roku spółka Index Copernicus z oferty skierowanej do 21 inwestorów pozyskała 1,5 mln zł. W gronie inwestorów znalazła się między innymi grupa inwestycyjna Capital Investment Group oraz instytucje i osoby związane ze światem nauki. Na koniec 2007 roku jej przychody wyniosły ok. 1,3 mln zł. Na koniec 2008 roku obroty mają się podwoić. Spółka szacuje, że pierwsze zyski osiągnie w ciągu trzech lat. Pieniądze pozyskane z emisji roku 2007 Index Copernicus inwestuje w rozwój: przeznaczyła je na rozbudowę systemu informatycznego, uzupełniając go o szereg nowych funkcjonalności. Rozpoczęła także działalność w sektorze badań klinicznych leków, tworząc wirtualną grupę badawczą, zajmującą się projektami dla koncernów farmaceutycznych.
Index Copernicus szacuje, że w ciągu dwóch lat liczba użytkowników systemu wzrośnie do prawie dwóch milionów naukowców.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top