Standaryzacja opisu produktów dla branży odzież i obuwie jest konieczna?

E-commerce potrzebuje standaryzacji w zakresie opisu produktów, oczekują jej także konsumenci. Izba Gospodarki Elektronicznej wraz z Fundacją GS1 Polska podjęły prace nad zdefiniowaniem katalogu danych produktowych – w pierwszej kolejności – dla branży odzież i obuwie.

label-powerEfektem prac jest raport “Label Power. Siła e-etykiety”, który odpowiada na potrzeby wszystkich grup, które razem tworzą sprzedaż elektroniczną – producentów, e-sklepów oraz e-konsumentów.

Sprzedaż prowadzona przez sklepy internetowe wiąże się z brakiem możliwości bezpośredniego styku konsumenta z produktem. Oznacza to, że musi on polegać na informacjach, które przekaże mu dany e-sklep. Opisy produktów stanowią więc istotny aspekt w działalności e-sklepów.

Według raportu “E-Commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska” aż 17 proc. badanych miało problem ze znalezieniem poszukiwanego produktu, 12 proc. napotkało brak informacji istotnych przy kupowaniu (dotyczących sklepu, towaru, transakcji itp.), a co dziesiąty badany napotkał na nieprawdziwe informacje lub brak istotnych informacji o produkcie. Kwestia braku uniwersalnych standardów dotyczących informacji o produktach jest zatem problematyczna zarówno dla osób zajmujących się sprzedażą, jak i osób kupujących odzież w internecie.

Niniejszy raport jest pierwszym krokiem na drodze standaryzacji opisów produktów w e-commerce i żywię nadzieję, że unaoczni potrzebę wypracowania takiego standardu dla każdego segmentu produktów. Zachowanie jednolitości i spójności e-etykiet jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom współczesnych konsumentów, a w efekcie przyniesie korzyści także e-sklepom oraz producentom. Ponadto jednolity standard e-etykiet powinien pozwolić przedsiębiorcom i e-przedsiębiorcom w całej Europie prawidłowo wypełnić obowiązki informacyjne wynikające m.in. z takich aktów prawnych Unii Europejskiej jak: Rozporządzenia UE w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, Dyrektywy UE w sprawie praw konsumentów, Rozporządzenia UE dotyczące produktów kosmetycznych czy dyrektyw wykonawczych do Dyrektywy UE w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią – informuje Łukasz Kiczma, Ekspert Izby Gospodarki Elektronicznej.

Raport “Label Power. Siła e-etykiety” zawiera  wytyczne do zdefiniowania listy atrybutów, które zdaniem reprezentantów e-biznesu z branży odzież i obuwie stanowią podstawowe informacje o produkcie. Skorzystają na tym także agregatorzy danych o produktach oraz porównywarki produktów – mogąc w jednoznaczny ustandaryzowany sposób wykorzystywać te informacje do przepływu danych o produktach.

Dodatkową wartością raportu jest almanach ekspercki, którego zadaniem jest pokazać wstępne spostrzeżenia i wnioski zarówno:

  • od strony prawnej – ekspertów prawnych e-Izby,
  • od strony podmiotu odpowiedzialnego za tworzenie standardów na całym świecie – Fundacji GS1 Polska jako organizacji krajowej zarządzającej Systemem GS1 w Polsce
  • ale także z punktu praktycznego podmiotu gospodarczego, który aktywnie uczestniczy w procesach pozyskiwania i przygotowywania e-opisów produktów dla sklepów internetowych w Polsce.

Raport można pobrać ze strony Izby Gospodarki Elektronicznej: LINK.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry