Start nowej edycji badania Najlepsi Pracodawcy w Polsce

Hewitt Associates, firma doradztwa strategicznego, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ogłosiła rozpoczęcie kolejnej edycji Badania Najlepsi Pracodawcy w Polsce (BNP). Hasłem przewodnim BNP 2008 jest “Kultura wysokich wyników” (HPW, High Performance Workforce).
„W każdej edycji staramy się uważniej przyjrzeć jednemu z aspektów kultury organizacyjnej badanych firm. Wiemy, że zaangażowani pracownicy to gwarancja wysokich wyników biznesowych organizacji. Dlatego też w tym roku postanowiliśmy sprawdzić, czy polskie przedsiębiorstwa potrafią budować kulturę stymulującą osiąganie ponadprzeciętnych rezultatów.” – powiedziała Magdalena Warzybok, menedżer projektu BNP w Polsce.

„Chcemy zbadać, jakie obszary środowiska pracy sprawiają, że organizacje potrafią w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w ich pracownikach. Według naszych badań, firmy wyróżniające się wysokim poziomem zaangażowania przynoszą swoim akcjonariuszom o 20% wyższy zwrot z inwestycji niż pozostałe spółki. Siłą rzeczy dotyczy to głównie spółek giełdowych, które są szczególnie zainteresowane wzrostem swojej wartości rynkowej. W drugiej edycji BNP w Polsce firmy te stanowiły 50% listy Najlepszych Pracodawców. Mam nadzieję, że i w tej edycji licznie przystąpią do badania.” – dodał Edward R. Stanoch, Dyrektor Zarządzający Hewitt Associates w Polsce.

Do końca lutego 2008 r. polskie biuro Hewitt planuje zbadanie ponad 30 tysięcy pracowników z ponad 100 firm. Ogłoszenie wyników Badania Najlepsi Pracodawcy 2008 planowane jest na połowę kwietnia przyszłego roku. Zwycięzcami ubiegłorocznej, drugiej w Polsce edycji BNP zostały ex aequo firmy Microsoft i SGL Carbon.

Badanie Najlepsi Pracodawcy organizowane jest w Polsce od 2005 roku. Dzięki zastosowaniu zarówno metody audytu funkcjonujących w spółce praktyk w zakresie zarządzania ludźmi, jak i zbadaniu ich postrzegania przez przedstawicieli wszystkich poziomów struktury organizacyjnej (w tym najwyższej kadry zarządzającej), daje ono pełen obraz badanej organizacji. Ta pracochłonna, lecz rzetelna metodologia sprawia, że jest to jedyny w kraju konkurs, który pozwala na wskazanie pracodawcy najlepszego w opinii samych pracowników. Udział w badaniu jest bezpłatny. Firmy zainteresowane wzięciem udziału w BNP 2008 mogą zgłaszać się poprzez stronę internetową www.najlepsipracodawcy.pl.

Badanie Najlepsi Pracodawcy 2008 organizowane jest przez Hewitt Associates przy współpracy Gazety Praca i Partnerów: Harvard Business Review, Serwis HR, TVN CNBC Biznes oraz Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

W polskiej edycji badania może wziąć udział każda firma, która zatrudnia co najmniej 50 pracowników i działa na rynku polskim od minimum 2 lat. Firmy nie spełniające kryterium zatrudnienia mogą zostać uczestnikiem badania, z tą różnicą, iż nie zostaną one uwzględnione w rankingu końcowym. Otrzymają jednak wszystkie pozostałe informacje oraz symulację swojej pozycji w rankingu.

BNP prowadzone jest w oparciu o kompleksową metodologię, która obejmuje :
– kwestionariuszowe badanie zaangażowania, prowadzone na statystycznie reprezentatywnej próbie pracowników zatrudnionych w danej organizacji,
– audyt HR zbierający informacje na temat narzędzi stosowanych przez dział personalny,
– kwestionariusz dla przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej, pozwalający na ocenę funkcji personalnej z perspektywy osób kierujących organizacją oraz wskazujący najważniejsze wyzwania rynkowe i menedżerskie.

„Najlepsi Pracodawcy” jest badaniem, w którym Pracodawcę oceniają jego klienci wewnętrzni – pracownicy. Ani Hewitt ani Partnerzy BNP nie mają prawa ani możliwości wpływu na wyniki Badania. O miejscu w rankingu decyduje wynik uzyskany z dwóch wskaźników: Wskaźnika Zaangażowania Pracowników oraz Wskaźnika „Company Score”, który obejmuje wyniki wszystkich trzech elementów Badania.

www.najlepsipracodawcy.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry