Technologie internetowe w praktyce hoteli, SPA, biur podróży

Czas i miejsce: 25 marca 2010 roku, Warszawa

W programie:

1. Strategiczna rola Internetu w działalności marketingowej przedsiębiorstw turystycznych, Mirosław Nalazek.

 • tendencje zachodzące na najbardziej rozwiniętych rynkach turystycznych, a także w coraz większym zakresie w Polsce, wskazują, że Internet staje się obecnie jednym z najważniejszych czynników określających sposób prowadzenia działalności marketingowej  przez przedsiębiorstwa turystyczne;
 • wywiera on bardzo istotny wpływ nie tylko na dystrybucję, ale również na pozostałe elementy marketing mix, stanowiąc jeden z kluczowych czynników kształtujących przewagę konkurencyjną;
 • strategiczna rola Internetu stwarza więc imperatyw stałego poszerzania wiedzy dotyczących technik i narzędzi na nim opartych oraz czynników zewnętrznych wpływających na efektywność jego wykorzystania.

2. Systemy rezerwacji on line na stronach (witrynach) internetowych, Łukasz Kidoń, Wirtualny Turysta

 • sposoby integracji ofert specjalnych z system rezerwacji online
 • możliwości sprzedaży usług dodatkowych (wycieczki, oferta SPA, inne specjalistyczne usługi podwyższające wartość rezerwacji);
 • dodatkowe moduły związane z systemami rezerwacji online (systemy dla klientów biznesowych, systemy lojalnościowe);
 • formy płatności, sposoby rozliczenia z klientem;
 • bezpieczeństwo;
 • integracja z systemami PMS;
 • administrowanie systemem, możliwości generowania statystyk rezerwacji hotelowych.

3. Rynek hoteli w Polsce, Andrzej Szafrański, Instytut Hotelarstwa

 • Charakterystyka rynku noclegowego w Polsce: liczba obiektów, rozmieszczenie, kategoryzacja, specyfika;
 • Jednostki zespolonego działania w hotelarstwie, czyli sieci, hotelowe grupy kapitałowe i porozumienia marketingowe na polskim rynku hoteli;
 • Sposoby prowadzenia akcji marketingowych i pozyskiwania gości przez funkcjonujące na polskim rynku grupy i pojedyncze obiekty.

4. Jak zbudować efektywną stronę internetową hotelu? Marcin Dragan, PROFITROOM

 • Jak przedstawić ofertę hotelu w Internecie?;
 • Funkcjonalność współczesnych stron hotelowych;
 • Mechanizmy rezerwacyjne i ich integracja;
 • Podejście do tworzenia projektu graficznego;
 • Nowoczesne technologie wykonania stron;
 • Kontrola jakości wykonania;
 • Promocja i analiza skuteczności strony.

5. Strategia marketingowa hoteli w Internecie, Jacek Piasta, Instytut Hotelarstwa

 • Wizytówka hotelu czy kanał komunikacji – rola i kluczowe elementy skutecznej strony www;
 • Internetowe ścieżki dotarcia z ofertą do klienta – koszty a korzyści;
 • Strona www a revenue management w kontekście typu, wielkości i lokalizacji hotelu.

6. Profesjonalne stosowanie systemów IT przy określaniu funkcji usługowych hoteli i obiektów turystycznych – na etapie ich projektowania, Piotr Szpytma, Micros-Fidelio

7. Ochrona danych osobowych klientów. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych, dr Grzegorz Sibiga, Instytut nauk Prawnych PAN

 • Podstawy prawne ochrony danych osobowych;
 • Rodzaje danych osobowych przetwarzanych w usługach turystycznych;
 • Podstawowe obowiązki zakresie ochrony danych osobowych;
 • Zabezpieczenie danych osobowych.

Koszt udziału jednej osoby:

 • 420 zł + 22% VAT – zgłoszenia do 11 marca dla przedstawicieli hoteli, SPA, ośrodków wypoczynkowych, biur podróży;
 • 550 zł + 22% VAT – zgłoszenia od 12 marca dla przedstawicieli hoteli, SPA, ośrodków wypoczynkowych, biur podróży;
 • 900 zł + 22% VAT – dla przedstawicieli firm z sektora IT.

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwie w obradach.

Formularz zgłoszeniowy: www.centrumpr.com.pl/formularz_hotele.pdf

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.,

Kontakt: [email protected]

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top