Trzecia Netmania

Już po raz trzeci Wirtualna Polska wystartowała ze swoją flagową zabawą sieciową – Netmania.

Całościowy budżet przygotowania, promocji i nagród tego typu akcji przekracza kwotę miliona złotych. Pieniądze to jednak zaledwie część sukcesu konkursów, w których aktywnie uczestniczyło niemal 400 tysięcy osób. Kluczowymi czynnikami powodzenia są przede wszystkim: technologiczne “know-how” konkursu oraz przyjęty model biznesowy, w którym WP ściśle współpracuje z partnerami. To właśnie sprawia, że Netmania do dziś nie ma aktywnych naśladowców .

“Uruchamiając Netmanię wykorzystaliśmy po prostu istniejącą lukę. Turniejom telewizyjnym, bądź radiowym towarzyszy masowe zainteresowanie a jednocześnie charakteryzuje je ograniczona dostępność. Internet umożliwił natomiast nie tylko bierne śledzenie rozgrywek, ale aktywny udział w nich każdego, kto tylko zyskał dostęp do Sieci, stąd powszechność i popularność zabawy. – podkreśla Marcin Strzałkowski, Szef Projektu Netmania – Oczywiście sami nie udźwignęlibyśmy ciężarów inwestycji, zaś sama formuła turnieju nie różniłaby się od dziesiątków małych konkursów internetowych, zdecydowaliśmy się zatem na włączenie doń partnerów, dla których od początku stworzyliśmy idealne warunki komunikacji marketingowej swoich marek.”

W najnowszej Netmanii na współpracę partnerską zdecydowali się m.in. producenci i właściciele takich marek, jak: Idea POP, Kawasaki, Inteligo, Nokia, czy Triada. Dla partnerów turnieju atutem przemawiającym za uczestnictwem w Netmanii, obok działań pozwalających na kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, jest niewątpliwie atrakcyjny profil odbiorców, odmienny od profilu “przeciętnego” internetowego konkursowicza. Ponad 60% wszystkich graczy przekroczyło 20 rok życia, a duża grupa to pracujący, wykształceni Polacy, którzy traktują Netmanię jako relaksującą przerwę w pracy.

Przyjęty przez portal model biznesowy ewoluuje w kierunku coraz większej interaktywności i wykorzystania nowych technologii. Coraz szersza integracja WWW z modułem SMS-owym pozwala nie tylko na rozwijanie nowych źródeł przychodów, ale także na promocję i budowanie lojalności wobec zabawy. W tym roku dodatkowo uczestnicy konkursu mogą sami wybierać nagrody i definiować, o jaką stawkę toczą bój.

“Netmania ewoluuje w kierunku coraz większej interaktywności. Wykorzystując możliwości Sieci, w tej edycji umożliwiamy graczom wybór głównych nagród, o które walczą. Tego nie zaproponował dotychczas żaden masowy turniej radiowy ani telewizyjny.- dodaje Strzałkowski.

Dotychczasowe edycje konkursu przyciągnęły rekordową liczbę 400 tys. osób, które udzieliły ponad miliona odpowiedzi.

http://netmania.wp.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry