Umowa Novell-Microsoft nie zagraża Open Source

Umowa Novell-Microsoft nie zagraża prawom społeczności Open Source wynikającym z warunków licencji GPL. Novell podkreślił też swoją wolę dalszej współpracy z tą społecznością.
Novell opublikował szczegóły umów zawartych 2 listopada br. z firmą Microsoft, mających na celu zapewnienie zgodności operacyjnej systemów Windows i Linux. Komunikat zawiera m.in. odpowiedzi na pytania zgłoszone przez środowisko open source, których główna treść dotyczy przestrzegania w nowej sytuacji warunków licencji GPL. Szczegóły te zostały ujawnione w deklaracji przekazanej amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

„Umowa jest całkowicie zgodna z licencją GPL, zwłaszcza z paragrafem 7” — zapewnił Joseph A. LaSala Jr., wiceprezes i główny radca prawny Novella. „Zgodnie z umową o współpracy patentowej klienci Novella otrzymają bezpośrednio od firmy Microsoft gwarancję nietykalności. Novell nie otrzymuje od firmy Microsoft licencji na patent ani gwarancji nietykalności, nie uzgodniliśmy też żadnego warunku, który byłby sprzeczny z warunkami licencji GPL. Nasza umowa nie ogranicza swobody, jaką na mocy licencji GPL dysponuje ktokolwiek ze społeczności otwartego kodu źródłowego, nie nakłada też żadnego warunku, który byłby sprzeczny z warunkami tej licencji.”

Novell jest obrońcą społeczności open source przed atakami tych, którzy chcieliby zaszkodzić Linuksowi, o czym zaświadcza szereg akcji podjętych przez firmę, m.in.:
– rozpoczęta w 2003 r. i trwająca do dziś walka Novella z SCO w zakresie praw patentowych do elementów kodu Uniksa rzekomo zawartych w kodzie Linuksa,
– przedstawiona na początku 2004 r. deklaracja ochrony klientów przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich,
– polityka patentowa przyjęta w 2004 r.,
– współtworzenie firmy Open Invention Network w 2005 r.

Umowy z Microsoftem, wspierające zgodność operacyjną między rozwiązaniami prawnie zastrzeżonymi a rozwiązaniami o otwartym kodzie źródłowym, przenoszą to poparcie na inny poziom, tym razem kierując je bezpośrednio w stronę zabezpieczenia interesu klientów.

Novell podkreślił swoją wolę dalszej współpracy z tą społecznością i pełnego wywiązywania się z wymagań Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GPL), która reguluje dystrybucję Linuksa i innego oprogramowania na licencji GPL.

Odpowiedzi na pytania zgłoszone przez społeczność otwartego kodu źródłowego są dostępne na stronie: www.novell.com/linux/microsoft/faq_opensource.html.

www.novell.com

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top