Wskaźnik BriefIndex lekko w dół

Opublikowano: 21 lipca 2005. Kategoria: Rynek. Tagi: , ,

Wskaźnik koniunktury na rynku komunikacji marketingowej – BriefIndex obniżył się o jeden punkt i obecnie wynosi 74,25 punktów. Badanie zostało przeprowadzone przez MillwardBrown SMG/KRC na zlecenie Pierwszego Magazynu Marketingu i Sprzedaży 'Brief' w lipcu br.

Poziom BriefIndexu spadł z 75,25 do 74,25 jednak koniunkturę na rynku reklamowym można uznać za stabilną. Nadal rośnie ocena obecnej sytuacji, spadają natomiast oczekiwania poprawy w branży. Można mówić o coraz większej stabilizacji sytuacji w branży, co jest związane z ogólną koniunkturą gospodarczą. W przypadku stabilnej sytuacji gospodarczej większą rolę w ocenie sytuacji branży odgrywają specyficzne dla sektora czynniki. Tak jak w poprzednich miesiącach pozytywna ocena koniunktury wynika z widocznych oznak aktywności w branży, coraz częściej pojawiają się także pozytywne opinie na temat samego rynku, jego dojrzałości. Widać trzy czynniki wpływające na oczekiwania poprawy sytuacji w branży: wybory do parlamentu i prezydenckie, sezonowość oraz oczekiwania konkretnych reklamodawców. Tendencję tę widać już w obecnych wypowiedziach badanych: 'Od 2004 roku następuje ciągły bardzo intensywny rozwój, zaczęły się poszukiwania nowych form, jest szybkie tempo zmian…', 'Widać, że ten rynek dojrzewa, rozwija się'. Dla części badanych ciągle jednak poziom branży pozostawia wiele do życzenia: 'To jest kwestia niedojrzałości rynku, jeszcze jest zbyt mała konkurencja, niski profesjonalizm osób, które się tym zajmują', 'Mam wrażenie, że innowacyjność reklam maleje; ludzie tłumaczą reklamy, które są na Zachodzie, brak różnorodności reklam…'

Według najnowszych badań, jedynie 1 procent respondentów ocenia sytuację na rynku mediów i reklamy jako złą. Rośnie natomiast procent osób, które oceniają sytuację jako dobrą – w porównaniu z kwietniową falą badania wzrósł on z 67 do 73 procent.

Stabilizację rynku reklamy widać również w prognozach na najbliższe trzy miesiące. 69 procent respondentów uważa, że sytuacja na rynku mediów i reklamy nie ulegnie zmianie. Z kolei 23 procent badanych uważa, że sytuacja na rynku mediów i reklamy zdecydowanie się poprawi. Stanowi to obniżenie w stosunku do poprzedniej fali badań, gdzie 34 procent respondentów udzieliło powyższych odpowiedzi.

Lipcowej fali BriefIndexu, podobnie jak przy okazji poprzednich badań koniunktury na rynku mediów i reklamy, towarzyszyły pytania omnibusowe, które dotyczyły tym razem przetargów w branży reklamowej. Respondenci oceniali m.in., czy przetargi organizowane w branży reklamowej w Polsce są uczciwe, oraz jaki jest główny powód braku uczciwości takich przetargów w Polsce. Szczegóły badania znajdują się na załączonych wykresach.

BriefIndex to wskaźnik odzwierciedlający trendy dotyczące koniunktury na rynku reklamy i mediów. Obliczany jest na podstawie deklaracji respondentów (dyrektorów marketingu firm reprezentujących różne branże oraz prezesów agencji reklamowych i domów mediowych) na temat obecnej sytuacji branży oraz oczekiwanych zmian w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Pomysłodawcą i inicjatorem BriefIndexu jest Pierwszy Magazyn Marketingu i Sprzedaży 'Brief'. Badania na zlecenie Magazynu prowadzi instytut badawczy SMG/KRC.

http://www.brief.pl

Sylwester KozakWskaźnik BriefIndex lekko w dół

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.