Jak wygląda procedura windykacyjna?

Zaciąganie długów, chociaż często jest ostatnią deską ratunku, może prowadzić do poważnych kłopotów finansowych. Opóźnienia ze spłatą dostarczają sporo nieprzyjemności, między innymi konieczność zapłaty odsetek.

Pozycja wierzyciela w takich stosunkach jest z jednej strony mocna (jeżeli brać pod uwagę możliwość doliczenia dodatkowych należności), jednak z drugiej sam proces windykacji jest długi i może okazać się, że nie spełni w całości swojej funkcji.

Jak wygląda procedura windykacyjna? 1Pierwszym krokiem, jaki powinien postawić wierzyciel jest wezwanie dłużnika do zapłaty. Co do zasady może mieć ono dowolną formę, przy czym warto pamiętać, że najlepiej zabezpieczyć się, by stworzyć sobie możliwość do udokumentowania tego faktu. Kiedy dłużnik nie ustosunkuje się do wezwania zapłaty, krok ten należy ponowić. Jeżeli i to działanie pozostanie bez odzewu, albo zostanie udzielona odpowiedź negatywna, należy ze sprawą udać się do sądu. W zależności od tego jakie zostanie wybrane postępowanie, sprawa będzie rozpatrywana według kilku modeli. W obu przypadkach jednak wszystko sprowadzi się do konieczności zapłacenia należności wierzycielowi. Wierzyciel jednak nie powinien pozostawać z wyrokiem sądu oczekując na zapłacenie należności, a wystąpić z wnioskiem o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. To właśnie ona będzie stanowiła podstawę do podjęcia działania przez komornika.

Udając się do komornika należy pamiętać, że odzyskane pieniądze nie będą odzyskane w całości. Istnieje pewna hierarchia uregulowania kosztów, którą należy respektować. Odzyskanie należności jest więc skomplikowane.  W pierwszej kolejności następuje uregulowanie kosztów egzekucji. Drugi etap to spłata wierzycieli alimentacyjnych. W trzeciej kolejności należy spłacić określone roszczenia pracowników dłużnika. W czwartej kolejności spłacany jest zastawca, osoby posiadające hipotekę, zastaw morski etc. Następnie zaspokajani są wierzyciele ze stosunków pracy, nieobjęci wcześniejszą regulacją. Przed należnościami wierzycieli prowadzących egzekucję występują jeszcze należności występujące w zgodzie z Ordynacją Podatkową.

Jak widać proces windykacji jest bardzo długi i żmudny. Może się okazać, że wierzyciel zostanie ze skromną kwotą. Jednak niezależnie od tego ,warto podejmować takie działania, gdyż najczęściej scenariusz nie jest pesymistyczny.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top