Wzrost wartości rynku reklamy internetowej

Wyniki badania IAB AdEx przeprowadzonego dla IAB Polska przez firmę doradczą PwC wskazują na rekordowy, 18% wzrost wydatków na reklamę online w pierwszym półroczu 2010 r.  w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku.

Raport z badania IAB AdEx przeprowadzanego przez PwC wskazuje, że wartość rynku reklamy internetowej w Polsce w pierwszym półroczu 2010 roku wyniosła 777 mln zł., co w porównaniu do 658 mln zł odnotowanych w tym samym okresie ubiegłego roku, oznacza prawie 20% wzrost rynku.

„Wzrost wydatków na reklamę online w pierwszym półroczu w stosunku do ub.r. potwierdza, że spowolnienie w branży online spowodowane ogólną dekoniunkturą gospodarczą mamy za sobą. W podziale na poszczególne segmenty rynku nie widać istotnych zmian, aczkolwiek wart odnotowania jest fakt pierwszego od bardzo dawna zwiększenia udziału reklamy display w całości wydatków. Wydaje się, że jest to efekt „odbicia” na rynku po zeszłorocznym zaciskaniu pasa przez reklamodawców i liczenia każdej złotówki wydawanej na reklamę, zwłaszcza reklamę wizerunkową. Wskazuje na to także spory wzrost reklamy wideo oraz behawioralnej, które są częścią rynku display, a także niewielki spadek udziału reklamy rozliczanej w modelach efektywnościowych. Ma to też swoje odzwierciedlenie w wydatkach poszczególnych branż. Branże które najbardziej zwiększyły swoje wydatki czyli motoryzacja, telekomunikacja i żywność, to branże tradycyjnie opierające swoją komunikację marketingową na długofalowym budowaniu wizerunku” – powiedział Piotr Kowalczyk, Prezes Zarządu IAB Polska.

•    Wydatki na reklamę online
W stosunku do pierwszego kwartału 2010 r., wydatki na reklamę online w okresie kwiecień – czerwiec  zwiększyły się o prawie 10%, z 372 do 405 mln zł,  co potwierdza tendencję wzrostową rynku. Szczegółowa analiza danych za ubiegły rok pozwala spodziewać się spadku wydatków w trzecim kwartale 2010 r., co jest  zgodne z sezonowością wydatków reklamowych obserwowaną na innych rynkach Europy.

Wzrost wartości rynku reklamy internetowej 1

•    Udziały i wzrosty w wydatkach na reklamę online
Biorąc pod uwagę podstawowy podział reklam internetowych, najważniejszym kanałem nadal pozostaje reklama graficzna z 47% udziałem w rynku, choć w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku zanotowała spadek udziału o 2 punkty procentowe na rzecz marketingu w wyszukiwarkach – SEM i e-mail (obecnie odpowiednio 28% i 7% udział). Ogłoszenia (16%) utrzymały swoją pozycję udziałów w rynku na tym samym poziomie. Biorąc pod uwagę inne klasyfikacje reklam internetowych, nieznacznie spadły udziały reklamy efektywnościowej (model CPA), natomiast wideo i reklama behawioralna odnotowały tendencję wzrostową.

Największy wzrost wydatków względem pierwszego półrocza 2009 zanotowała reklama typu SEM (30%) oraz ogłoszenia (22%), zaś w porównaniu do pierwszego kwartału br. największy wzrost uzyskał display (25%).

Wzrost wartości rynku reklamy internetowej 2
„Nie tylko w Polsce reklama internetowa utrzymuje wiodącą pozycję pod względem dynamiki wzrostów – w ostatnim półroczu rynek brytyjski odnotował imponujący 10 procentowy skok , głównie dzięki rosnącej popularności reklamy wideo i marketingu społecznościowego.  Podobnie jak na naszym rynku – wszystkie typy reklamy online w Wielkiej Brytanii czyli reklama graficzna, SEM i ogłoszenia – odnotowały większe zainteresowanie reklamodawców – w porównaniu do pierwszego półrocza 2009 roku. Naszym zdaniem możliwość pomiaru efektów reklamy online połączona z coraz bardziej innowacyjnymi rozwiązaniami i kreacjami przyczyni się do dalszego przesuwania budżetów reklamowych właśnie do Internetu” – mówi Marcin Kałkucki, Starszy menedżer PwC.

•    Wydatki na reklamę online w podziale na sektory
Finanse, motoryzacja oraz telekomunikacja to sektory generujące 40% wydatków reklamowych w internecie. Zaraz za nimi plasują się dobra trwałe (36%), podczas gdy dobra szybko zbywalne, stanowią razem jedną siódmą (15%) rynku. W porównaniu do pierwszego półrocza 2009 roku struktura wydatków w sektorach produktowych pozostaje zbliżona. Istotną różnicę zanotował jedynie handel, który spadł o 5 punktów procentowych. Wzrosły wydatki w motoryzacji i telekomunikacji.
Wzrost wartości rynku reklamy internetowej 3

•    Miejsce Polski na mapie Europy

Wyniki raportu zbiorczego AdEx 2009, sporządzone na podstawie danych finansowych z 23 rynków Europy, plasują Polskę w pierwszej trójce państw o największym wzroście wydatków na reklamę online. Biorąc pod uwagę udział wydatków na reklamę internetową w całkowitych budżetach reklamowych, Polska znajduje się na końcu pierwszej dziesiątki, jednak utrzymując dotychczasowe tempo wzrostu można spodziewać się szybkiego awansu Polski na wyższe miejsce w tym rankingu.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry