Zabezpieczenia biometryczne w miejscu pracy ?

Z ankiety przeprowadzonej na zlecenie firmy Hitachi Data Systems wynika, że firmy rozważają możliwość wprowadzenia technologii biometrycznej w celu zwiększenia poziomu zabezpieczeń w miejscu pracy. 67% z nich deklaruje chęć wprowadzenia systemu skanowania źrenic i rozpoznawania odcisków palców. Jest to związane z coraz częstszym stosowaniem technologii biometrycznej w punktach kontroli granicznej oraz instytucjach sektora publicznego.

Badanie wskazuje, że 70% firm uważa, iż zastosowanie urządzeń biometrycznych w budynkach biurowych jest uzasadnionym środkiem bezpieczeństwa, ale aż 50% przewiduje sprzeciw ze strony pracowników lub klientów wobec tej technologii. 37% respondentów jest zdania, że pozyskiwane w ten sposób informacje będą wykorzystywane do szpiegowania osób – czy to przez firmy, czy agencje rządowe.

'Z naszych badań wynika, że technologia biometryczna staje się coraz popularniejsza, a ludzie dostrzegają związany z nią wzrost bezpieczeństwa', uważa Tony Reid, prezes działu rozwiązań pamięci masowej w Hitachi Data Systems EMEA. 'Oczywiście, firmy nadal będą musiały przestrzegać przepisów ochrony prywatności, określających czas przechowywania danych osobowych i sposobu ich wykorzystywania, co dla wielu organizacji stanowi kolejne wyzwanie z dziedziny informatyki.'

Wyniki badania pokazują także, że tylko 15% instalacji wykorzystujących technologię biometryczną będzie gotowych do użytku w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Obawy dotyczące ewentualnych awarii i bezpieczeństwa danych sprawiają, że większość instalacji tego typu będzie wprowadzona dopiero po opracowaniu nowych systemów informatycznych chroniących przed tymi zagrożeniami. 37% ankietowanych jako powód wykorzystywania i przechowywania danych biometrycznych wymienia obawę przed przestępstwami, m.in. kradzieżą elektronicznego identyfikatora. Podobna liczba respondentów (40%) uważa, że potencjalny problem z technologią leży w ewentualnych awariach technicznych, powodujących na przykład przypadkowe uniemożliwienie pracownikom wejścia do budynku.

'Jedną z największych przeszkód na drodze do szybszego zaakceptowania technologii biometrycznej jest bezpieczeństwo i wydajność systemu przechowywania danych oraz zapewnienie, że nawet w przypadku awarii części sieci informatycznej, system nadal będzie funkcjonował poprawnie. Wymaga to od firm wdrożenia wydajnych procesów zachowania ciągłości biznesowej i zainwestowania w technologie, takie jak zdalne powielanie danych i wykonywanie kopii zapasowych, zautomatyzowane zarządzanie danymi oraz szyfrowanie danych', wyjaśnia Tony Reid.

Badanie wykonane na zlecenie Hitachi Data Systems pokazało, że zastosowanie technologii biometrycznej spotyka się z dużym poparciem wielu organizacji rządowych i finansowych. 63% respondentów poparło stosowanie takich urządzeń w celu zabezpieczenia punków kontroli granicznej, 77% – budynków administracji rządowej, a 87% uznało za słuszne wykorzystywanie ich przez służby bezpieczeństwa. Niemal tyle samo osób opowiedziało się za wykorzystywaniem technologii biometrycznej do celów uwierzytelniania kart kredytowych (77%) i dokumentów identyfikacyjnych, w tym także praw jazdy i dowodów osobistych (73%).

Najmniej poparcia uzyskało zastosowanie technologii w systemie ubezpieczeń emerytalnych (50% za i 43% przeciw).

http://www.hds.com

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry