Zakup akcji Polskiego Portalu Ubezpieczeniowego przez MCI

Zarząd MCI Management S.A. informuje, że w dniu 4 stycznia 2002 roku zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej przyjął ofertę sprzedaży akcji spółki Polski Portal Ubezpieczeniowy S.A. złożoną mu przez założycieli spółki PPU S.A. W wyniku powyższej transakcji MCI Management S.A. nabyło 71 425 akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) zł za cenę 1 (jeden) zł każda akcja, z tego:
38.784 (trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji od Maciej Bud-Gusaima
10.571 (dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji od Pawła Kowalika
10.571 (dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji od Arkadiusza Świercza
11.499 (jedenaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji od Markosa Kalogerasa

„Dzięki realizacji opcji MCI będzie posiadało pakiet 68,15% akcji w spółce kosztem inwestycji 4 058 875 zł. Expertia jest obecnie na etapie uruchamiania aplikacji do dystrybucji ubezpieczeń poprzez sieć agentów w Polsce. Inwestycja, mimo niewątpliwych ryzyk związanych z etapem rozwoju spółki wydaje się być wysoce obiecująca – technologia B2B w zakresie optymalizacji kanału ubezpieczeń w Polsce” – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.

Polski Portal Ubezpieczeniowy S.A. był spółką stowarzyszoną z MCI Management S.A. (do tej pory MCI posiadał 27,21 % akcji). Po transakcji MCI Management S.A. posiada 118 889 akcji dających 68,15 % udział w kapitale akcyjnym Polskiego Portalu Ubezpieczeniowego S.A. Akcje te dają 118 889 głosów na WZA stanowiących 68,15 % wszystkich głosów. Spółka PPU S.A. stała się spółką zależną wobec MCI Management S.A., zaś inwestycja ma charakter długoterminowy.

Do końca marca zostanie zarejestrowane podwyższenie kapitału PPU. Akcje nowej emisji , stanowiące 13 % kapitału akcyjnego PPU obejmie spółka Effigence (dawniej 3dart). Po tej operacji udział MCI będzie stanowił 59,72% kapitału PPU z czego 13,05% opcji dla menedżerów PPU.

Wpisy promowane

Wydarzenia

dev.js Summit 2022
13.10.2022
semKRK#20
28.10.2022
Weź nasz patronat!
31.12.2022

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry