Zmiany na polskim rynku szkoleń

W dniach 16 – 17 czerwca 2008 odbyła się III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE „Era Profesjonalizacji” organizowanego przez Nowoczesną Firmę we współpracy z Fundacją Obserwatorium Zarządzania. Konferencja podsumowująca projekt odbyła się w dniu 16 czerwca w Polonia Palace Hotel w Warszawie.

IDEA PROJEKTU
Projekt badawczo – edukacyjny SZKOLENIA W POLSCE ma na celu monitorowanie trendów rynku szkoleniowego w Polsce i dostarczenie najbardziej aktualnych informacji dotyczących tego rynku poprzez przeprowadzenie badań odbiorców i dostawców usług szkoleniowych oraz prezentację wyników w odniesieniu do danych z poprzednich edycji projektu.

Projekt SZKOLENIA W POLSCE wyróżniała współpraca z prestiżowymi, międzynarodowymi i lokalnymi organizacjami, które objęły Patronat Merytoryczny: International Federation of Training and Development Organisation (IFTDO) oraz American Society for Training & Development Global Network Poland (ASTD).

Konferencja Szkolenia w Polsce była spotkaniem specjalistów i ekspertów. Wzięło w niej udział ponad 160 uczestników – menedżerów działów, dyrektorów i specjalistów HR oraz działów szkoleń i rozwoju. Zaproponowana tematyka skupiła również wielu prelegentów – trenerów, konsultantów, menedżerów firm szkoleniowych i doradczych oraz ekspertów świata nauki i środowiska mediów.

Zgodnie z myślą przewodnią III edycji projektu, największa uwaga podczas Konferencji skupiona została na tematach ściśle związane z profesjonalizacją usług szkoleniowych, ukierunkowaną na efekt, jakim jest skuteczność i trwałość zmian dokonywanych w trakcie szkoleń i działań towarzyszących polityce rozwoju zasobów ludzkich.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA
Konferencja podzielona została na bloki tematyczne, które były omawiane oraz poddane rozważaniu podczas poszczególnych wystąpień i paneli dyskusyjnych:
procesowe podejście do szkoleń i rozwoju profesjonalizacja zawodu trenera – oczekiwania, kompetencje, certyfikaty nowe narzędzia i technologie wykorzystywane w szkoleniachrozwój z perspektywy kompetencji
fundusze Unii Europejskiej a rynek szkoleń w Polsce.

Wagę podjętej tematyki oraz wysoką jakość merytoryczną Konferencji wysoko ocenili przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedstawiciel Kancelarii, Pan Minister Michał Boni swoim wystąpieniem otworzył konferencję Szkolenia w Polsce. Przedstawiciele PARP-u przyjęli zaproszenie do poprowadzenia wystąpień dotyczących finansowania projektów szkoleniowo doradczych oraz finansowania projektów ukierunkowanych na podwyższenie kompetencji kadry szkoleniowej. Wystąpienia te stały się materiałem do dyskusji dotyczącej profesjonalizacji zawodu trenera i oczekiwań dotyczących trenerów ich kompetencji i optymalnych ścieżek rozwoju.

Wyniki badań
W bloku Rynek Szkoleń w Polsce przedstawione zostały najświeższe wyniki badań dotyczących potrzeb szkoleniowych Polaków i oceny oferty firm szkoleniowych. Badanie przygotowane zostało przez Fundację Obserwatorium Zarządzania we współpracy z Nowoczesną Firmą. Po prezentacji wyników przedstawiciele Kapituły Projektu Badawczego zaprezentowali własne opinie i komentarze do wyników badań.

Jeden z przykładowych tematów podjętych w tym badaniu, który zaprezentowany został podczas konferencji dotyczył odpowiedzi na pytanie o najważniejsze bariery, które zdaniem respondentów są przyczyną braku zainteresowania udziałem w szkoleniach? (N=1011)

Dominująca i najczęściej wymienianą barierą udziału w szkoleniach jest brak środków finansowych, na który wskazało aż 40% badanych, niezależnie od poziomu wykształcenia i wieku. Obok wskazanej bariery finansowej będącej przyczyną braku zainteresowania szkoleniami, często pojawiały się dwie inne przyczyny: brak czasu wskazany przez 26% oraz brak możliwości zastępstwa w pracy w czasie szkolenia – na ten powód wskazało 9% respondentów. Co ciekawe, co czwarty, badany Polak przyznał, że powodem braku zainteresowania udziałem w szkoleniach jest brak chęci, lenistwo. Szczegółowe omówienie wyników badań zostanie zaprezentowane z Raporcie Szkolenia w Polsce 2008.

Więcej informacji: http://szkolenia.nf.pl

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry