Zmiany personalne w SARE

Do zespołu specjalizującej się w e-mail marketingu firmy SARE dołączyły trzy nowe osoby: Kamila Żurawska, Natalia Paczóska i Maciej Buchowski. Dominika Pasternak awansowała na stanowisko Client Service Coordinatora.
Kamila Żurawska objęła nowo utworzone stanowisko Business Development Manager. Do jej zadań należeć będzie przede wszystkim rozwijanie współpracy z agencjami interaktywnymi i domami mediowymi na polskim rynku. Żurawska przeszła do SARE z Interactive Marketing Partner (grupa CR Media). W IMP zajmowała stanowisko Product Managera i była odpowiedzialna za rozwój systemu do e-mail marketingu Jet.Mail, obsługę kluczowych klientów i szeroko rozumiany database marketing. Kamila Żurawska w Interactive Marketing Partner pracowała od października 2006 roku.

Natalia Paczóska objęła w SARE stanowisko Marketing Coordinator, na którym zastąpiła Adama Chowańskiego. Odpowiedzialna będzie między innymi za współtworzenie i wdrażanie strategii marketingowej, kontrolę i analizę wyników kampanii reklamowych, działania SEM, planowanie i wdrażanie promocji sprzedaży oraz projekty badawcze. Paczóska z branżą marketingową związana jest od sześciu lat. Karierę zawodową rozpoczynała w 2002 roku w Stowarzyszeniu Marketingu Bezpośredniego. Od 2007 roku, jako Project Manager, współorganizowała imprezy okolicznościowe, takie jak Xmas Party SMB, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, Gala Golden Arrow, Interactive Marketing Meeting oraz szkolenia, spotkania grup roboczych oraz odpowiadała za działania marketingowe.

Do zespołu dołączył także Maciej Buchowski, który objął stanowisko Client Service Assistant. Do obowiązków Maćka należy pomoc w obsłudze kluczowych klientów, prowadzenie szkoleń z zakresu e-mail marketingu i wykorzystania systemu SARE, przygotowywanie analiz, raportów i rekomendacji dotyczących prowadzenia działań e-mail marketingowych. Maciek będzie odpowiedzialny także za współpracę z klientami spoza granic Polski. Wcześniej Buchowski zajmował stanowisko Resourcing Administrator w Reed Employment (Wielka Brytania) gdzie odpowiadał m.in. za kontakty z klientami.

Pracująca w SARE od ponad roku Dominika Pasternak awansowała na stanowisko Client Service Coordinator, przejmując tym samym pełną odpowiedzialność za dział obsługi klienta oraz rozwój autorskiego systemu do e-mail marketingu.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry