Zmiany w badaniu Megapanel PBI/Gemius

Twórcy badania Megapanel PBI/Gemius, rozpoczną wprowadzanie zmian w jego metodologii od II kwartału 2009. Modyfikacje pozwolą na dostosowanie formuły Megapanelu do potrzeb rynku.

Badanie Megapanel PBI/Gemius powstało w roku 2005, stając się jednym z najważniejszych wydarzeń w rozwoju rynku internetowego w Polsce. Domy mediowe oraz inni uczestnicy branży zyskali wiarygodne źródło danych na temat popularności witryn www wśród polskich internautów, a tym samym potencjału rynku reklamy
w internecie.

W konsekwencji rozwoju rynku i jego potrzeb twórcy uznali za niezbędne dokonanie zmian w badaniu. W dniach od 27 lutego do 1 marca 2009 odbyło się spotkanie dotyczące metodologii, w którym na zaproszenie obu firm wzięło udział ponad 20 specjalistów. W wyniku obrad zostały podjęte kluczowe decyzje odnośnie przyszłości badania.
Modyfikacje będą wprowadzone dwutorowo. Pierwszy obszar zagadnień dotyczy zmian w prezentacji wyników badania, które pojawią się w II kwartale 2009 i obejmą dostarczanie bezpośrednich danych emisyjnych na potrzeby planowania kampanii reklamowych.

Zmiany obejmują:
•    dodatkową publikację danych cookie dla poszczególnych witryn i serwisów internetowych. Publikacja dotyczy liczby plików cookie zarówno z Polski jak i zagranicy,
•    publikowanie wyników według dwóch porządków: właścicieli witryn i nazw domen,
•    stworzenie prostych reguł przyporządkowania serwisów do kategorii tematycznych oraz zasad wyodrębniania nowych.

Drugi obszar, wymagający znacznych nakładów finansowych oraz przygotowania metodologicznego, obejmuje prace nad poprawą reprezentatywności panelu poprzez przeprowadzenie precyzyjnego badania strukturalnego. Uzyskana w wyniku badania wiedza o użytkownikach internetu pozwoli na poprawienie jakości danych. Efektów prac nad wdrożeniem drugiego obszaru zmian należy oczekiwać w drugiej połowie 2009. Właściciele uzgodnili również plan wzbogacenia badania o nowe narzędzia i sposoby pomiaru, jak streaming czy mobile.

Twórcy badania będą informować systematycznie i z odpowiednim wyprzedzeniem o szczegółowych zmianach w Badaniu Megapanel PBI/Gemius.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top