Cechy polskich menedżerów

Umiejętność zarządzania ludźmi, kreatywność, elastyczność w działaniu i doświadczenie – to cechy najlepszych menedżerów. Ankietowani w badaniu przeprowadzonym w ramach programu Talent Club najczęściej oceniali siebie jako asertywnych, sumiennych, dyplomatycznych oraz kulturalnych.
Ponad 87% respondentów badania wskazało, że najważniejszą i zarazem niezbędną cechą dobrego menedżera jest umiejętność zarządzania ludźmi. Wśród pożądanych cech menedżerów respondenci wskazali również zdolności interpersonalne (ponad 76% odpowiedzi), kreatywność (prawie 70% odpowiedzi) oraz elastyczność w podejściu do rozwiązywania problemów (66% odpowiedzi respondentów). Dobry menedżer musi być także gotowy
do podejmowania ryzyka w biznesie (prawie 55% respondentów) oraz mieć odpowiednie doświadczenie zawodowe – taką odpowiedź wskazało 54% osób.

„Badania nad efektywnością pracy wykazują, że to właśnie zdolności interpersonalne i tzw. inteligenecja emocjonalna powodują, że nasza praca przynosi dużo lepsze efekty. Współczesny menedżer musi być kreatywny i powinien mieć elastyczne podejście do rozwiązywania problemów. W biznesie konieczne jest również doświadczenie przyśpieszające procesy analizy zjawisk i zwiększające pewność wyboru właściwych rozwiązań. Dopiero kiedy menedżer posiada wszystkie te cechy, ma szansę na osiągnięcie założonych rezultatów biznesowych firmy” – powiedział prof. Czesław Szmidt z Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert programu Talent Club.

Za potrzebne uznane zostały również cechy świadczące o fachowości menedżera
i jego doświadczeniu – bycie specjalistą w swojej dziedzinie, wykształcenie  i talent.

„Ciekawy wydaje się fakt, że za zbędne lub niepotrzebne zostały uznane cechy powszechnie przypisywane najlepszym menedżerom funkcjonującym w brutalnym i nieczułym świecie biznesu. Należą do nich bezpardonowość, umiejętność manipulowania, autorytarne rozwiązywanie problemów oraz bezwzględność w dążeniu do celu”- powiedziała Anna Wilk z Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka badań i ekspert programu Talent Club.

Najlepsi menedżerowie to nie dążący do celu za wszelką cenę samotni strzelcy, nastawieni na rezultaty i zyski. „Kompetentny menedżer umiejętnie zarządza swoimi podwładnymi, jest nastawiony na współpracę, pomoc i wspólne dążenie do celu. Stawia na swoich współpracowników, a w swoich decyzjach jest obiektywny i uczciwy. Kreatywnie i elastycznie podchodzi do pojawiających się problemów. Nie ograniczają go także zastane struktury i nie boi się podjąć ryzyka” – dodał Marek Smolarz Dyrektor Generalny firmy Diners Club Polska, która stworzyła platformę www.talentclub.pl i bezpłatnie udostępniła wyniki badań polskiej kadry menedżerskiej.

Wypełniając ankiety respondenci mieli również możliwość ocenić samych siebie i wskazać, jakie cechy opisują ich jako pracowników i menedżerów. Nie dziwi fakt, że większość osób uważa się za specjalistów w dziedzinie przez nich wykonywanej. Uczestnicy badania najczęściej mówili, że mają odpowiednie wykształcenie oraz umiejętności, by zajmować obecne stanowiska pracy (prawie 74% osób). Respondenci wskazali u siebie występowanie również innych cech, takich jak asertywność, sumienność, pasja w działaniu, poczucie humoru, empatia, dyplomacja i kultura.

Wyniki badań udostępniła firma Diners Club Polska, która w trosce o rozwój polskiej kadry kierowniczej zbudowała, a następnie bezpłatnie udostępniła platformę Talent Club. Pierwszy obszar badań w ramach programu Talent Club poświęcony został kwalifikacjom, jakie powinien posiadać dobry menedżer.

Dzięki ankiecie stworzony został zbiór cech, które zdaniem respondentów powinien posiadać dobry menedżer. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankiet internetowych dostępnych na stronie www.talentclub.pl w okresie czerwiec – sierpień 2008. Wzięło w nim udział 525 respondentów.

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top