Edycja specjalna Ad.Media Raportu: Gadu-Gadu

Najnowsza edycja specjalna Ad.Media Raportu poświęcona jest spółce Gadu Gadu S.A. na której akcje właśnie trwają zapisy. Mając na względzie publiczny charakter emisji akcji, a także brak pogłębionych, niezależnych źródeł wiedzy na temat rynku mediów, CR Media Consulting S.A. przygotowuje specjalną edycję Ad.media Raportu za każdym razem kiedy spółka należąca do tego sektora debiutuje na warszawskiej giełdzie.

Raport koncentruje się na opisie rynku i otoczenia konkurencyjnego, w którym działa dana spółka, ocenia perspektywy jej rozwoju i przedstawione w prospekcie prognozy, w oparciu o niezależne dane analityczne. Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie internetowej www.crmc.pl. W swoim założeniu, raport ma dostarczać kryteriów umożliwiających podjęcie trafnej decyzji inwestycyjnej.

Raport specjalny poświęcony Gadu-Gadu podzielony został na trzy zasadnicze części. Pierwsza z nich dotyczy rynku reklamy internetowej w Polsce – zawiera podstawowe dane dotyczące obecnej struktury i rozwoju tego sektora oraz opis jego potencjału reklamowego. W części drugiej omówione zostały trendy w Internecie i branży reklamy internetowej. Trzecią i najważniejszą częścią raportu jest próba nakreślenia kompleksowego obrazu spółki Gadu-gadu, a w szczególności: działalności firmy, oferowanym przez nią produktom oraz pozycji zajmowanej na rynku, a także mocnym i słabym stronom planowanych i podejmowanych przez nią przedsięwzięć. Specjalne wydanie Ad.Media Raportu ma poszerzyć wiedzę inwestorów, szczególnie tych dotychczas niezwiązanych z rynkiem, na którym działa emitent.

W trzecim kwartale 2006 za pomocą Internetu można było dotrzeć do blisko 11,4 milionów osób do 37,8 % populacji. Internet stał się bardzo atrakcyjnym miejscem dla reklamodawców. Według szacunków CR Media Consulting w roku 2006 wartość rynku wyniosła 218 mln PLN, czyli o 47% więcej niż w roku 2005. Prognozy na rok 2007 zakładają wzrost wartości rynku o kolejne 33% do poziomu 290 mln PLN. Powyższe estymacje wartości rynku są kwotami netto i nie obejmują barterów ani działań reklamowych w wyszukiwarkach internetowych. Oznacza to, że rzeczywista wartość rynku jest jeszcze większa.

Seria przemian zachodzących w ostatnim czasie na rynkach telekomunikacyjnym i mediowym pozwala na zaobserwowanie wyraźnego trendu zmierzającego do zatarcia się granic pomiędzy oboma sektorami. W przypadku telekomunikacji, dzięki stopniowej liberalizacji prawa następuje coraz szybszy rozwój infrastruktury i w ślad za tym rosnąca popularność nowych technologii, które przenikają do wszystkich dziedzin życia osobistego i społecznego. Rozwój usług opartych na Internecie powoduje zmianę modelu korzystania z usług telekomunikacyjnych. Poza tradycyjną komunikacją zaczynają  one pełnić również rolę marketingową, informacyjną a nawet rozrywkową. Do tego dochodzi również zmiana samego pojęcia komunikacji, której celem przestaje być tylko przekazywanie informacji, a zaczyna być możliwości autoekspresji i budowy więzów społecznych oraz poczucia przynależności grupowej. Powoduje to efekt w postaci wytwarzania wartościowego dla użytkowników kontentu, wokół którego tworzą się setki społeczności zrzeszające osoby o podobnych gustach i światopoglądach. Dowodem na to jest stale rosnąca popularność internetowych serwisów z tak zwanego nurtu Web 2.0. Coraz większa mobilność usług telekomunikacyjnych, a także wzrost konkurencyjności rynku związany z powstawaniem tak zwanych operatorów wirtualnych (MVNO) powoduje, że o przewadze konkurencyjnej, zamiast względów technologicznych w coraz większym stopniu decydować będą możliwości marketingowe oraz atrakcyjny dla użytkowników, wyróżniający się kontent.

Na rynku mediów i reklamy trend związany z rozwojem mediów on-line powoduje wzrost znaczenia interakcji pomiędzy medium i użytkownikiem, a w efekcie komunikację reklamową opartą na bezpośrednim dotarciu. Dla mediów ewolucja ta oznacza wymóg personalizacji treści i przekazu, dla reklamy potrzebę wzrostu wiedzy i rozwoju narzędzi badawczych. W obu przypadkach oznacza to coraz większe znaczenie technologii w budowie przewagi konkurencyjnej. Rozproszenie rynku klientów i dostawców powoduje zaś konieczność dysponowania zaawansowaną technologią komunikacyjną.

Zjawisko cyfryzacji mediów i przenoszenia treści do internetu powoduje zlewanie się środków przekazu w jedną całość, która wkrótce będzie dostępna za pomocą coraz bardziej mobilnych i coraz bardziej osobistych urządzeń telekomunikacyjnych. Jego naturalną konsekwencją biznesową jest dążenie do łączenia kompetencji z obu rynków.  Na świecie przykładem tego trendu jest działalność koncernów Time Warner, News Corp. czy Vivendi.

Większość biznesów internetowych już działa na pograniczu dwóch rynków, bądź planuje ekspansję w taki sposób, aby oprzeć swoją przyszłość na przychodach z połączonego rynku telekomunikacyjno-mediowego. Ciekawym przykładem jest tutaj działanie TP SA, potentata telekomunikacyjnego, który w roku 2006 uruchomił usługi dodatkowe dla abonentów Neostrady, takie jak pakiety telewizji cyfrowej czy video na żądanie. Również dla spółki Gadu-gadu, której poświęcony jest ten raport, duże znaczenie ma ten właśnie trend. Jej działalność de facto sytuuje się na styku rynków telekomunikacyjnego (komunikator, rozmowy VoIP etc.) i mediowego (portal społecznościowy, radio internetowe etc.).

Gadu-Gadu obecne jest w Polskim Internecie już bardzo długo, początki komunikatora sięgają 2000 roku. Przez sześć lat istnienia firmy jej oferta rozszerzyła się o kilka projektów, m.in usługę wdzwanianego dostępu do Internetu (dial-up), telefonię VoIP (Voice over IP), portal społecznościowy oraz radio internetowe. Spółka w roku 2005 uzyskała ok 3,2 mln PLN zysku netto i 8,2 mln PLN przychodów. Był to znaczący wzrost w stosunku do roku 2004 kiedy to spółka przyniosła 2 mln PLN zysku netto przy 5,5 mln PLN przychodu.

Internetowy komunikator Gadu-gadu był pionierem w swoim segmencie rynku i dzięki temu obecnie jest jego niekwestionowanym liderem. Liczba użytkowników aplikacji Gadu-gadu jest ponad siedmiokrotnie wyższa od liczby użytkowników komunikatora Tlen (konkurenta w walce o budżety reklamowe) i ponad dwukrotnie wyższa od liczby użytkowników Skype’a – oficjalnego komunikatora portalu Onet.pl (aplikacja niewyświetlająca reklam). Bez wahania można stwierdzić, że dzięki blisko 6 milionom Internautów korzystających z oferowanego narzędzia, firma Gadu-gadu ma potencjał reklamowy porównywalny z największymi portalami internetowymi. Dla polskich użytkowników sieci Gadu-gadu jest jedną z najsilniejszych marek.

Silne strony firmy to potencjał reklamowy i przywiązanie reklamodawców do marki oraz brak liczącej się konkurencji w segmencie komunikatorów internetowych. Przy zachowaniu należytej dbałości o jakość techniczną oferowanych produktów oraz o pozytywny wizerunek marki, rynkowy byt spółki jest niezagrożony.

Podstawowym problemem Gadu-gadu jest brak dywersyfikacji przychodów. Od początku istnienia firmy zasadniczym źródłem jej wpływów jest reklama w komunikatorze Gadu-gadu. Z powodu marginalnego udziału pozostałych projektów w strukturze przychodów oraz specyfiki reklamowej komunikatora zwiększenie wpływów jest możliwe głównie przez podniesienie cen. Jednym z pomysłów na dywersyfikację, nieprzynoszącym jak dotąd spodziewanych profitów jest telefonia VoIP Nagłos. W tym segmencie rynku oferta Gadu-gadu zdecydowanie przegrywa z ofertą Skype’a. Sytuacja może się jednak odmienić w związku z testowanym przez Gadu-gadu modelem darmowych rozmów w zamian za odsłuchanie reklamy. Problemem dla firmy może okazać się na razie hipotetyczna zmiana statusu przez głównego konkurenta, czyli komunikator Skype. Kiedy Skype postanowi włączyć się do gry o pieniądze z reklamy internetowej, może doprowadzić do odpływu reklamodawców z komunikatora Gadu-gadu oraz obniżki cen w tym segmencie reklamy.

W prospekcie emisyjnym spółka Gadu Gadu zaprezentowała plany rozwoju oraz poszerzania zakresu działalności, które zamierza sfinansować ze środków pochodzących z publicznej emisji akcji na warszawskiej giełdzie. W ramach Ad.Media Raportu przygotowanego przez CR Media Consulting, dokonana została analiza i ocena poszczególnych planów spółki oraz szans na ich realizację. Szczegóły tej oceny znajdują się w specjalnej edycji Ad.media Raportu poświęconego rynkowi internetowemu oraz ofercie publicznej Gadu Gadu.

Bezpłatna wersja najnowszej edycji specjalnej Ad.media Raportu dostępna jest na stronie:

www.crmc.pl

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top