KupFranki.pl: masz kredyt hipoteczny – upomnij się o nienależnie pobrane opłaty

Jeżeli zaciągnąłeś kredyt hipoteczny w ciągu ostatnich dziesięciu lat, masz prawo do odzyskania nienależnych opłat pomostowych. Po stwierdzeniu bezprawności tej często stosowanej przez banki praktyki wystarczy upomnieć się o swoje pieniądze. Warto, bo w niektórych przypadkach może to oznaczać nawet kilka tysięcy złotych.

– Nienależne opłaty były nagminnie pobierane w formie zabezpieczenia przejściowego, rzekomo chroniącego interes banku. Jednak w chwili uzyskania wpisu w Księdze Wieczystej dalsze pobieranie opłat pomostowych było nieuzasadnione, gdyż bank był już chroniony przez hipotekę – mówi Rafał Łyczek, z KupFranki.pl.

Mimo to umowy kredytowe w tym punkcie nie podlegały negocjacji i musiały być akceptowane przez klientów w opracowanej przez bank formie. Zgodnie z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta jest to praktyka niezgodna z prawem i została wpisana do Rejestru Klauzul Niedozwolonych (klauzula nr 1740). W tym przypadku kredytobiorcy mogą wnioskować o zwrot nadpłaconych pieniędzy.

Co zrobić, żeby odzyskać bezprawnie pobrane opłaty:

1)    Odszukaj umowę kredytową oraz punkt mówiący o zabezpieczeniu interesu banku ze wskazaniem terminu jego zwolnienia. Nie powinien różnić się od daty uprawomocnienia wpisu hipoteki na rzecz banku. W przeciwnym przypadku mamy do czynienia z nieuprawnionym pobraniem opłaty pomostowej.

2)    Pobierz ze strony KupFranki.pl wniosek w zwrot nienależnie pobranych opłat pomostowych. Zgodnie z uzasadnieniem wyroku UOKiK (z 06.08.2009 przeciwko Getin Bank) wskazywany przez banki w umowach termin dostarczenia oryginału odpisu z Księgi Wieczystej jest jedynie kwestią techniczną i nie może stanowić podstawy określenia terminu do zaprzestania pobierania opłat pomostowych. Jedynym obowiązującym terminem końcowym naliczania opłat jest data uzyskania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz banku.

3)    Nie jest istotne czy w umowie kredytowej bank pobierał opłatę pod postacią podwyższonej marży czy też ubezpieczenia pomostowego. W każdym z tych przypadków nienależnie pobrana opłata powinna zostać zwrócona.

4)    Złóż wypełniony wniosek w banku.

5)    W przypadku negatywnej odpowiedzi (spotykana w Millennium, PKO BP) pobierz treść reklamacji ze strony KupFranki.pl i złóż w banku.

6)    W przypadku odmowy zwróć się do Arbitra Bankowego przy ZBP – koszt 50 zł.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Kampania "To jest Twój biznes"
01.12.2022 - 31.01.2023
Program społeczny TOP Women w e-biznesie
15.01.2023
Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry