Menedżerowie cenią się wysoko

Jak wynika z badania Talent Club ponad 58% menedżerów bardzo pozytywnie ocenia efektywność swojej pracy. Co czwarty respondent uważa, że ich praca przynosi wystarczające efekty, a 14% badanych wskazało, że wykonuje swoją pracę przy stuprocentowym zaangażowaniu i efektywności.

Czynnikiem motywującym menedżerów do pracy są przede wszystkim wyższe pensje.
83% pracowników na kierowniczych i menedżerskich stanowiskach gotowa jest zwiększyć efektywność swojej pracy w zamian za wyższe wynagrodzenie. Natomiast tylko 2% ankietowanych nie zwiększyłoby swojej aktywności zawodowej, nawet jeśli w grę wchodziłaby większa pensja, a co dziesiąty respondent „raczej nie” zmieniłby z tego powodu pracy.

„Wyniki badań Talent Club wskazują, że menedżerowie mają poczucie, że są niedoceniani, przynajmniej finansowo i nie chcą zwiększać swojej efektywności pracy bez wzrostu wynagrodzenia. Odpowiedzi ankietowanych menedżerów, tylko to potwierdzają.” – mówi Marek Smolarz, Dyrektor Generalny firmy Diners Club Polska, która bezpłatnie udostępnia wyniki badań przeprowadzonych w ramach Talent Club.

„Ponad 51% ankietowanych uważa, że ich zarobki „nie” są lub „raczej nie” są adekwatne do zajmowanego stanowiska oraz stażu pracy. Tylko jedna czwarta respondentów odpowiedziała, że są ze swoich zarobków zadowoleni, a aż 23% osób na postawione pytanie nie potrafiła udzielić odpowiedzi” – uzupełnia Anna Wilk z Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert programu Talent Club.

Podobne rozkładają się odpowiedzi na pytanie czy wysokości otrzymywanego przez kadrę menedżerska wynagrodzenia odpowiada efektywności i jakości wykonywanej pracy. Prawie 56% ankietowanych jest zadania, że od „raczej nie” lub „nie”, prawie 30% zadeklarowało, że zarabia odpowiednio do jakości i efektywności wykonywanej pracy, a prawie 16% respondentów nie wiedziało, jak odpowiedzieć na pytanie.

Badanie Talent Club zostało przeprowadzone metodą ankiety internetowej w miesiącach maj – sierpień 2008 r. W badaniu wzięło udział 251 menedżerów, uczestników programu Talent Club.

www.talentclub.pl

Charakterystyka respondentów
Jedna trzecia badanych osób jest aktywnych zawodowo od 5 do 10 lat. Ponad 22% pracuje od 10 do 15 lat. Niespełna 40% respondentów dopiero rozpoczyna swoją karierę zawodową i pracuje mniej niż 5 lat.

Na pytanie o ilość firm, w których w czasie swojej kariery ankietowani pracowali – większość (27%) wskazywało liczbę 3 firm. 25% doświadczenie zdobywało w dwóch firmach. Co dziesiąty respondent był do tej pory zatrudniony w pięciu firmach.

Ankietowani pytani byli również o aktualne zarobki (kwoty podane są netto / mies). 30% zarabia miesięcznie od 2001 do 3000 zł. 15% respondentów zadeklarowało, że zarabia od 1000 do 2000 zł  oraz od 3001 do 4000 zł. 7,5% badanych menedżerów zarabia od 4001 do 5000 zł, a prawie 32% zarabia więcej niż 5000 miesięcznie.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry