Menedżerowie usatysfakcjonowani

Menedżerowie w Polsce często pracują po godzinach, narzekają na brak wystarczających możliwości rozwoju zawodowego, ale generalnie są zadowoleni z pracy. Badanie Talent Club pokazało, że większość menedżerów wysoko ocenia relacje panujące pomiędzy współpracownikami – ponad 70% osób. Kadra menedżerska ceni sobie również zajmowane obecnie stanowisko pracy – 65% osób oraz prestiż firmy (64%), co pozytywnie przekłada się na satysfakcję z pracy.
W badaniu Talent Club zostały wzięte pod uwagę m.in. zabezpieczenia socjalne, prestiż firmy, możliwość rozwoju zawodowego, atmosfera w pracy i relacje ze współpracownikami, a także zajmowane stanowisko i poziom zarobków.

Na zadowolenie z pracy ma wpływ również czas, jaki jest niezbędny do jej wykonywania. Jedynie połowa badanych przyznała, że pracuje do 8 godzin dziennie, w tym poniżej ustawowej granicy (tylko 10% odpowiedzi). Drugą połowę stanowią osoby pracujące znacznie więcej. Wśród nich najliczniejszą grupą stanowią menedżerowie, którzy pracują między 9 a 10 godzin na dobę – łącznie ponad 41% przebadanych osób. Wśród naszych respondentów znalazły się także osoby, które pracują między 11 a nawet 15 godzin dziennie – ponad 9% odpowiedzi.

„Przyglądając się odpowiedziom respondentów badania Talent Club warto zauważyć, że menedżerowie są przede wszystkim zadowoleni z swoich relacji ze współpracownikami, tak odpowiedziało ponad 70% ankietowanych. Kolejnymi powodami do zadowolenia jest zajmowane obecnie stanowisko (65% odpowiedzi) oraz prestiż firmy (64% odpowiedzi). Równie ważne okazały się poziom zarobków i możliwość rozwoju osobistego” – powiedziała Anna Wilk z Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert programu Talent Club.

Menedżerowie wskazali, że najmniej zadowoleni są z udogodnień oferowanych przez firmę oraz możliwości rozwoju zawodowego. Wśród typowych udogodnień oferowanych przez firmy, w których pracują respondenci badania Talent Club znalazły się: telefon komórkowy (prawie 58% respondentów), laptop firmowy (prawie 46%), samochód służbowy – który pracodawca udostępnia co czwartemu ankietowanemu menedżerowi oraz mieszkanie służbowe (5% odpowiedzi). Respondenci badania wskazali również na inne udogodnienia: elastyczne godziny pracy m.in. po urlopie macierzyńskim, usługi medyczne czy darmowe zajęcia sportowe.

„Korzyści wynikające z satysfakcji z pracy przekładają się bezpośrednio na działanie zarówno pracowników, jak i firmy. Osoby zadowolone z pracy i swoich obowiązków są po prostu bardziej wydajnymi pracownikami, są zadowoloni z życia oraz mają mniejszą chęć do zmiany miejsca pracy. Innym bardzo ważnym aspektem, który ma ogromne znaczenie, jest dopasowanie osobowości i zdolności pracowników do pracy, którą wykonują. Pracownicy dobrze dobrani
do zespołu pod kątem pożądanych zdolności i cech osobowościowych, szybciej się rozwijają, są żywą reklamą firmy i stanowią o jej wartości”  – powiedział Marek Smolarz Dyrektor Generalny firmy Diners Club Polska, która stworzyła platformę www.talentclub.pl i bezpłatnie udostępniła wyniki badań polskiej kadry menedżerskiej.

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry