Nowy Prezes w easygo.pl

Mateusz Kazieczko, dotychczasowy pełnomocnik w Zarządzie spółki i jeden z jej głównych udziałowców od nowego roku objął stanowisko prezesa Zarządu. Zmiany w strukturze podyktowane są dynamicznym rozwojem firmy i potrzebą skoordynowania działań w nowopowstających projektach.

Dotychczasowa prezes firmy, Iwona Sokołowska objęła stanowisko wiceprezesa, a Tomasz Domżalski i Mateusz Kazieczko swoją działalność skoncentrują na rozwoju poszczególnych obszarów. Mateusz Kazieczko, ma 31 lat i jest absolwentem Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Przez ostanie 9 lat pełnił funkcję dyrektora zarządzającego firmy GRELAVI S.A., części francuskiej grupy ETS GRELIER, największego światowego operatora rynku reprodukcji drobiu. W latach 1999 – 2005 związany także kapitałowo z podmiotami budującymi grupę GRELAVI S.A.

W easygo.pl od samego początku. Był jednym z inicjatorów powołania nowej platformy turystycznej w krajowym Internecie. Jest też jednym z głównych jej udziałowców. W Zarządzie spółki odpowiedzialny za tworzenie strategii biznesowej i wdrażanie nowych e-projektów.

Pierwsze osiem miesięcy funkcjonowania easygo.pl na polskim rynku pokazało wyraźnie, że wybraliśmy dobry kierunek w modelingu biznesu. Wypracowane wyniki pokazują, że już dzisiaj jesteśmy mocnym numerem trzy krajowej turystyki on-line, a wyprzedzają nas jedynie starsi stażem, a przez to mocniejsi potencjałem i wynikiem gracze. Chcemy utrzymać naszą wysoką tendencję wzrostową i jednocześnie wdrażać w życie kolejne projekty integrujące branżę – precyzuje plany na 2006 rok Mateusz Kazieczko.

Do najważniejszych zadań na najbliższe miesiące Kazieczko zalicza uruchomienie nowych projektów oraz silną rozbudowę firmowego Centrum Rezerwacji. Zakładając tegoroczny potencjał letni na co najmniej 150 tysięcy ofert dostępnych w bazie easygo.pl każdego dnia, plany sprzedażowe zakładają 200% dynamikę wzrostu w stosunku do roku 2005.

http://www.easygo.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry