Podsumowanie trzech lat e-mail marketingu

Już 90% internautów subskrybuje newslettery. Blisko połowa przedsiębiorstw korzysta z e-mail marketingu w realizacji swojej strategii marketingowej, a zaledwie 7% firm nie planuje wdrożyć takich działań – wykazują właśnie opublikowane wyniki trzeciej edycji badania SARE na temat wykorzystania poczty elektronicznej.
Badanie SARE dotyczące wykorzystania poczty elektronicznej przez polskich internautów powtarzane jest corocznie, co pozwala na wskazanie zmian i trendów zaistniałych na przestrzeni ostatnich trzech lat. Ankietowani odpowiadają m.in. na pytania o sposób korzystania z programów pocztowych, liczbę otrzymywanych wiadomości czy preferencje dotyczące konstrukcji maili. Pełen raport z badań dostępny jest na stronach e-biznes.pl w dziale Raporty. W tegorocznej edycji przebadano  blisko 2378 respondentów, co stanowi wyjątkowo dużą grupę jak na badania marketingowe prowadzone on-line. Ankietowani to osoby aktywne zawodowo, 80% z nich stanowią osoby w wieku 20-40 lat.

W tegorocznej edycji badań ankieta rozbudowana została o dodatkowe pytania skierowane do marketerów. Dotyczą one korzyści biznesowych płynących z wykorzystania e-mail marketingu. Najczęściej wskazywano na możliwość intensyfikacji kontaktów z klientami, zwiększenie liczby odwiedzin strony www oraz niskie koszty komunikacji za pomocą e-maili. Nowością były także szczegółowe pytania na temat preferowanych częstotliwości wysyłania różnych rodzajów newsletterów, w tym informacyjnych, firmowych i reklamowych.

Realizowany przez SARE projekt jest jedynym w Polsce cyklicznym badaniem dotyczącym sposobu korzystania z poczty elektronicznej. Celem akcji jest poznanie preferencji dotyczących komunikacji e-mailingowej oraz ukazanie zmian w tej materii na przestrzeni trzech ostatnich lat. W tym roku po raz pierwszy patronat merytoryczny nad akcją objęło Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego. Trzecią edycję badania wspierali: MediaRun, magazyn Brief, Radio PiN, e-biznes.pl oraz Nowoczesna Firma.

www.e-biznes.pl/raporty

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top