Region CEE online w 2009 roku

Gemius SA we współpracy z IAB, przygotował raport „Do you CEE? Interactive Overview of Central and Eastern Europe Markets 2009”. Stanowi on kompendium wiedzy o sytuacji rynku online dla wszystkich zainteresowanych regionem Europy Środkowej i Wschodniej.

Raport oparto na wynikach flagowych badań firmy Gemius, w tym głównie badań gemiusAudience oraz gemiusTraffic. W ten sposób uzyskano aktualny obraz internetu na trzynastu rynkach regionu CEE (ang. Central and Eastern Europe) – Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Rosji, Słowacji, Słowenii i Ukrainy. Celem ujednolicenia zawartych w nim informacji, raport został podzielony na następujące części: ogólną analizę sytuacji internetu w Europie Środkowo-Wschodniej, opisy poszczególnych rynków, jak również wykaz organizacji branżowych działających w opisywanych krajach oraz opinie ekspertów z tych rynków na temat zmian, potrzeb i oczekiwań użytkowników sieci, najnowszych trendów oraz barier w rozwoju rynku online w poszczególnych krajach.

W pierwszej części raportu znajduje się porównanie krajów regionu CEE ze względu na poziom penetracji internetu, wydatki na reklamę w sieci  oraz dostęp do szerokopasmowego internetu. Jak wykazano, najwyższym stopniem penetracji internetu charakteryzuje się Estonia, gdzie internauci stanowią około 68 proc. społeczeństwa powyżej 15 roku życia. Na kolejnych miejscach znalazły się Czechy i Łotwa. Polska z wynikiem ponad 40 proc. plasuje się dopiero na dziewiątym miejscu wyprzedzając takie kraje, jak Chorwacja, Rumunia, Rosja i Ukraina. Krajem z największą w regionie CEE liczbą użytkowników sieci jest Rosja, natomiast państwo o największym procentowym wzroście liczby internautów w ciągu ostatnich trzech lat to Ukraina.

Wykres. Penetracja internetu w regionie CEE –  2006-2009

Region CEE online w 2009 roku 1

Źródło: Gemius SA, IAB, grudzień 2009, „Do you CEE? Interactive Overview of Central and Eastern Europe Markets 2009”

Druga część raportu została poświęcona kompleksowym, trzyczęściowym analizom poszczególnych rynków. Pierwszym elementem każdej z analiz jest opis głównych graczy obecnych na danym rynku, czyli witryn, portali, serwisów informacyjnych oraz serwisów społecznościowych. Dane o najpopularniejszych z nich uzyskano dzięki badaniu gemiusAudience. W dalszej części analizy każdego z państw regionu pokazano obraz internetu od strony jego użytkowników – ich profil społeczno-demograficzny oraz aktywność w sieci. Trzecią część analiz stanowią dane dotyczące narzędzi, jakimi posługują się internauci na danym rynku w trakcie surfowania w sieci. Rankingi najpopularniejszych przeglądarek, systemów operacyjnych, wyszukiwarek oraz rozdzielczości ekranów monitorów pozyskano z badania gemiusTraffic.

Ostatnie, końcowe części raportu zawierają wyszczególnienie organizacji branżowych prowadzących działalność w opisanych we wcześniejszej części krajach oraz wypowiedzi ekspertów z tych rynków. Komentarze przedstawicieli takich podmiotów z branży internetowej jak m.in. Nasza-Klasa, Ipsos Media, Google czy Ad.Net dopełniają obraz internetu w regionie CEE w 2009 roku, jak i pokazują zmiany i trendy, jakich możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości.

Wspólne dzieło IAB i Gemius, raport „Do you CEE? Interactive Overview of Central and Eastern Europe Markets 2009”, można pobrać ze strony trzeciej edycji konferencji dotyczącej internetu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – Internet CEE – www.internetcee.com.

Wpisy promowane

Wydarzenia

E-COMMERCE CHALLENGE 2024
23.05.2024 - 24.05.2024
Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top