Wyniki Megapanel za marzec 2011

Polskie Badania Internetu (PBI) i Gemius współpracujące przy badaniu „Megapanel PBI/Gemius” opublikowały wyniki za marzec 2011.

Wyniki Megapanel za marzec 2011 1

Wyniki Megapanel za marzec 2011 2

Wyniki Megapanel za marzec 2011 3

Wyniki Megapanel za marzec 2011 4

Wyniki Megapanel za marzec 2011 5

Wyniki Megapanel za marzec 2011 6

* Aktywne aplikacje oznaczają liczbę użytkowników mających uruchomiony proces danej aplikacji przynajmniej raz w miesiącu badanym.

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, marzec 2011

Liczebność próby: N= 14 012. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry