Michał Dzienisz nowym Prezesem Zarządu CR Media Consulting

Z początkiem czerwca 2010 r. stanowisko Prezesa Zarządu spółki CR Media Consulting (Grupa Kapitałowa Internet Group SA) objął Michał Dzienisz.

Zmiana personalna w Zarządzie  CRMC wynika z kolejnego etapu restrukturyzacji operacyjno – finansowej spółki. Przyjmujący obowiązki Prezesa Zarządu  Michał Dzienisz będzie odpowiadał za  strategię firmy oraz  kontynuowanie bieżącej działalności operacyjnej CR Media Consulting. Cel, jaki wyznacza sobie nowy Zarząd CRMC to odbudowa pozycji spółki na rynku mediów. Koncentracja na najbardziej rentownych obszarach działalności oraz podkreślenie i wykorzystanie unikalnych na polskim rynku kompetencji eksperckich spółki to zadania najpilniejsze.

Michał Dzienisz od połowy lat 90-tych związanym jest z polskim rynkiem mediów. Karierę zawodową  rozpoczynał w  działach mediów agencji Leo Burnett i Ogilvy & Mather. Funkcje kierownicze pełnił m.in. w spółkach: AMS SA, Wirtualna Polska S.A., grono.net, IDG Poland S.A, InnovaWeb.

CR Media Consulting należy do Grupy Kapitałowej Internet Group SA. 19 lutego 2010 r. spółka złożyła do Sądu wniosek o upadłość układową. Działanie to było jednym z elementów realizacji planu uzdrowienia finansów Grupy Kapitałowej, który zakłada obniżenie długu wobec głównego banku finansującego o 70 mln do połowy 2011 r. W swoim postanowieniu z dnia 17 marca 2010 r. Sąd przewidział perspektywę zawarcia układu z wierzycielami. W chwili obecnej CRMC prowadzi rozmowy zmierzające do realizacji zakładanego układu z wierzycielami oraz odbudowy prawidłowych relacji z kontrahentami spółki.

www.igroup.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry